Przewagi biznesowe rozwiązań DXP

Platformy DXP zmieniają sposób działania firm. Kreują nową jakość wrażeń klientów i zwiększają ogólną skuteczność. Pozwalają organizacjom dostarczać klientom spersonalizowane doświadczenia, które można dostosować do konkretnych potrzeb lub preferencji. Umożliwiają również oferowanie wysokiej jakości produktów i usług, a także pozwalają na elastyczne zarządzanie prezentowanymi treściami. Popularność DXP ciągle rośnie. Ważne jest więc, aby zrozumieć przewagi konkurencyjne, jakie oferują DXP i podjąć świadomą decyzję, zarówno co do samego wdrożenia DXP, jak i korzyści, które dzięki niemu można osiągnąć.

Ten artykuł zawiera kilka spostrzeżeń na temat tego, dlaczego warto rozważyć wdrożenie DXP i gdzie można czerpać korzyści z tych rozwiązań w codziennej pracy.

Czy DXP jest niezbędny dla Twojej firmy?

Wdrożenie DXP może być stosunkowo proste: do wyboru są setki różnych opcji, z których każda oferuje unikalną metodę zarządzania treścią w różnych przedziałach cenowych. Ważne jest jednak, aby rozpoznać funkcjonalności DXP, które mogą być przydatne w Twojej firmie.

Jednym ze sposobów, w jaki DXP może pomóc poprawić jakość obsługi klienta, jest analiza predykcyjna. Korzystając z algorytmów uczenia maszynowego, system analizuje przeszłe dane od klientów i przedstawia praktyczne rekomendacje, jak nawiązać z nimi kontakt w przyszłości. Załóżmy na przykład, że firma sprzedająca określony produkt śledziła swoje najbardziej udane kampanie marketingowe. W takim przypadku może użyć DXP do przewidzenia, jacy klienci będą najbardziej otwarci na przyszłe kampanie marketingowe i jaki przekaz te kampanie mogą ze sobą wnieść. Jeśli analiza predykcyjna i marketing są podstawą budowania Twojej przewagi konkurencyjnej, to wdrożenie DXP prawdopodobnie będzie wręcz koniecznością.

Inną wspólną cechą platform DXP jest poprawa doświadczeń klienta w różnych kanałach cyfrowych. Tutaj wykorzystuje się DXP do tego, aby zagwarantować, że wszystkie informacje na stronie internetowej lub w aplikacji są aktualne i dokładne. Możliwość działania w modelu Headless to największa zaleta DXP: oddzielając front-end i backend aplikacji e-commerce, firmy mogą poprawić swoje bezpieczeństwo i szybciej dostarczać treści, ponieważ zasoby nie są współdzielone za pomocą DXP. Jeśli doświadczenie klienta, bezpieczeństwo i szybkie dostarczanie treści są ważne dla Twojej firmy, wdrożenie DXP będzie bardzo dobrą decyzją.

W jakich obszarach biznesowych może Cię wesprzeć DXP?

Jak wspomnieliśmy w poprzednich artykułach, jest wielu dostawców DXP, z których każda może być wybrana ze względu na jej użyteczność i unikatowość. Jednak po dokonaniu wyboru ważne jest, aby rozpoznać obszary, na których powinieneś się skoncentrować. Są to z pewnością zarządzanie danymi i marketing.

Dzięki platformom DXP zarządzanie danymi jest znacznie prostsze, niezależnie od tego, czy identyfikują one trendy panujące wśród odwiedzających, czy wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego do oznaczania treści, modyfikowania stron i tworzenia segmentów klientów. Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) – oba narzędzia zawarte w DXP, poprawiają wgląd w oczekiwania i potrzeby klientów, zwiększają zwrot z inwestycji i całkowitą produktywność. Samo zbieranie danych i dostarczanie doświadczeń nie jest już wystarczające. Trzeba również wziąć pod uwagę potrzeby wyższego szczebla, które obejmują wspólne tworzenie treści i zarządzanie zasobami cyfrowymi. DXP umożliwiają płynną integrację między systemami, co pozwala na spójne zarządzanie treścią w całym procesie.

DXP znacząco poprawiają możliwości marketingu e-commerce. Dzięki DXP wszystkie aspekty marketingu są kontrolowane przez analizy predykcyjne i sztuczną inteligencję, co pozwala firmom w czasie rzeczywistym obserwować trendy, a także mocne i słabe strony. DXP pozwala na szybką innowację procesów i produktów poprzez umożliwienie szybkiego pobierania danych klientów i wyciągania z nich wniosków, a to z kolei wprost przekłada się na wzrost przychodów dzięki krótszemu czasowi wprowadzenia produktu na rynek. Handel elektroniczny skierowany jest do różnego rodzaju odbiorców. Ważne jest, żeby ich właściwie rozpoznać, śledzić ich oczekiwania i wybory, a także bezpiecznie przechowywać dane. W ten sposób DXP pozwala marketerom i programistom dostosować swoje strategie, innowacje i produkty do życzeń klientów i poprawić ich utrzymanie, zwiększając w ten sposób przychody i zwrot z inwestycji.

Wnioski

DXP szybko stają się istotnym elementem nowoczesnego krajobrazu biznesowego. Rozwiązania te oferują firmom szereg korzyści, przede wszystkim w kwestii budowania relacji z klientami, większej produktywności i sprawniejszego działania. Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu, warto dokładnie przyjrzeć się tym platformom: temu, jak wpłyną na komunikację w platformach społecznościowych, czy zoptymalizują tzw. „customer journey”. Jeśli już zdecydujesz o wyborze odpowiedniego DXP dla Twojej firmy, zaplanuj dokładnie wdrożenie, biorąc pod uwagę między innymi analizę konkurencji. Jeśli sprawdzisz, co robią inni, będziesz mógł reagować szybciej i dokładniej.

Wdrażanie DXP w firmach e-commerce dynamicznie wzrasta, bo jest to świetny sposób na większe zaangażowanie klientów i trafniejszą odpowiedź na ich potrzeby. DXP to przede wszystkim zarządzanie treścią, danymi i marketing. Warto przygotować się dobrze do wdrożenia przygotowując dokładny plan w oparciu o rozpoznanie własnych potrzeb i możliwości, a także analizę konkurencji.

Żródła:

Skontaktuj się z nami

Previous Post
Next Post