Wykorzystanie chmury w Twojej firmie

Operacje biznesowe w chmurze niosą ze sobą wiele korzyści, dzięki czemu jest to bardzo atrakcyjna opcja dla firm. Do tych korzyści należy zaliczyć przede wszystkim możliwość skalowania biznesu przy równoczesnym oszczędzaniu zasobów i środków. Korzystając z usług w chmurze firmy płacą tylko za to, z czego korzystają. Nie ma potrzeby inwestowania w olbrzymie rozwiązania technologiczne, ponieważ usługi w chmurze działają w systemie pay-as-you-go.

Dzięki temu firma może szybko i sprawnie manewrować zasobami, w które inwestuje: wykorzystywać tylko tyle zasobów cyfrowych, ile potrzebuje w danym momencie, z możliwością szybkiego dostosowania się do potrzeb konsumentów. Dodatkowo nie ma potrzeby płacenia za sprzęt i koszty utrzymania. Wszystkie te wydatki ponosi dostawca chmury, który dzięki ekonomii skali, a także kompleksowemu zarządzaniu, jest w stanie zaoferować swoim klientom korzystne warunki cenowe.

Kolejną korzyścią jest poprawa materialnych i niematerialnych aspektów cyfrowych operacji biznesowych. Wraz z postępem technologicznym stosowane rozwiązania szybko stają się przestarzałe. Dzięki chmurze firmy mogą korzystać z najnowszych technologii bez konieczności inwestowania w nowy sprzęt. Wystarczą zalecane aktualizacje (oferowane zazwyczaj za niewielką opłatą, lub w ramach posiadanej subskrypcji). Warto podkreślić, że te aktualizacje są konieczne, bo pozwalają korzystać z najbardziej konkurencyjnych rozwiązań.

Inną zaletą chmury jest bezpieczeństwo danych i możliwość ich odzyskania w razie awarii. Dzięki wykorzystaniu masowej pamięci danych, która jest po pierwsze nadmiarowa, po drugie bardziej niezawodna, katastrofy utraty danych są praktycznie niemożliwe.

Chmura zapewnia również korzyści dystrybucyjne, ponieważ firmy mogą wybierać, gdzie ulokować swoją działalność, co z kolei może wpływać na szybkość interakcji z klientami. Wreszcie, architektura chmury i sprzęt są elastyczne. Firmy mogą wybierać dostawców usług w chmurze i co za tym idzie – również wybierać najbardziej korzystne i wydaje rozwiązania.  W tym systemie firma nie jest „niewolnikiem” sprzętu i rozwiązań, w które zainwestowała. Wręcz przeciwnie – może rozwiązania szybko dostosować do swoich potrzeb.

Trzy sposoby wdrażania usług w chmurze

Przetwarzanie w chmurze to dostarczanie usług obliczeniowych przez Internet z dużą prędkością i elastycznością. Usługi te obejmują pamięć masową, serwery, bazy danych, sieci, oprogramowanie, analitykę i sztuczną inteligencję. Ogólnie rzecz biorąc, chmura obliczeniowa eliminuje koszty, zwiększa szybkość i produktywność. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak wdrożyć tą usługę w organizacji.

Możemy skorzystać z trzech rodzajów wykorzystania usług w chmurze: w chmurze publicznej, chmurze prywatnej lub chmurze hybrydowej.

Chmura publiczna

Najbardziej powszechnym sposobem wdrożenia usług w chmurze jest chmura publiczna. W chmurze publicznej usługi są obsługiwane przez zewnętrznego dostawcę za pośrednictwem Internetu. Wszystkie składniki chmury, w tym oprogramowanie, sprzęt i inna infrastruktura, należą do zewnętrznego dostawcy i są przez niego zarządzane. Przykładami chmury publicznej są Dysk Google i Microsoft Azure. Typowe zastosowania wdrożeń w chmurze publicznej to poczta e-mail oparta na sieci Web, aplikacje biurowe online i pamięć masowa.

Chmura prywatna

Kolejnym typem wdrażania usług w chmurze jest chmura prywatna. W przeciwieństwie do chmury publicznej, usługi chmury prywatnej są obsługiwane przez jedną organizację lub podmiot. Infrastruktura i usługi mogą być utrzymywane fizycznie w organizacji lub hostowane przez zewnętrznego dostawcę usług. Chociaż usługi mogą być hostowane przez stronę trzecią, są one nadal utrzymywane w sieci prywatnej, do której dostęp ma tylko określona organizacja. Tym samym chmura prywatna jest bardziej elastyczna i skalowalna.

Chmura hybrydowa

Ostatnim, najbardziej wszechstronnym sposobem wdrażania usług w chmurze jest chmura hybrydowa. Jak sugeruje nazwa, chmura hybrydowa łączy „infrastrukturę lokalną lub chmurę prywatną z chmurą publiczną” (Microsoft Azure). W chmurze hybrydowej dane mogą być przenoszone między chmurami prywatnymi i publicznymi. Dlatego firmy mogą lepiej wykorzystać lokalną infrastrukturę i rozszerzyć przechowywanie danych. Jeśli chmura prywatna zostanie zapełniona, firma może przenieść stare dane do chmury publicznej, aby zwolnić pamięć masową.

Ogólnie rzecz biorąc, wiele firm decyduje się na wdrożenie usług chmury hybrydowej ze względu na większą kontrolę, elastyczność, opłacalność i niezawodność.

Przyszłość chmury

Dla wielu firm chmura obliczeniowa jest postrzegana jako możliwość rozwojowa, a nie konieczność, jednakże w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie się to zmieni. Przetwarzanie w chmurze stanie się źródłem kreatywności dla firm. Obecnie można już jasno zdefiniować trendy, w jakich będą rozwijały się chmury obliczeniowe. Według Tech Journal, do 2025 r.

„Oczekuje się, że osiemdziesiąt procent firm przejdzie do chmury, a 84 procent zastosuje podejście chmurowe. Ponieważ coraz więcej firm rozwija się globalnie, świat oparty na chmurze odradza się, tworząc przyszłe trendy w przetwarzaniu w chmurze. ”

W rezultacie będziemy obserwować rozwój wykorzystania chmury na całym świecie, nie tylko w Ameryce Północnej.

Ponadto do 2025 r. widoczne będą znaczne przewagi rozwiązań chmurowych w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki wdrożeniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w chmurze, programy monitorujące będą w stanie oprzeć się atakom, szybko je rozpoznając i poprawiając bezpieczeństwo danych w całym otoczeniu. Zautonomizowane zabezpieczenia przetwarzania w chmurze będą dawały tym rozwiązaniom możliwości dalszego rozwoju.

Ponadto spodziewane jest, że w przyszłości chmury obliczeniowe rozwiną się w kierunku większej pojemności przechowywania danych, a także mniejszej liczby systemów sprzętowych. To pozwoli na zmniejszenie kosztów, ponieważ dane zapisane w chmurze nie będą wymagały tak dużej interwencji człowieka. Dodatkowo, istniejące już bezserwerowe przetwarzanie w chmurze, może stać się główną cechą chmury w przyszłości. Bez serwera firmy nie tylko zapłacą mniej, ale także będą miały dostęp do bezpiecznego środowiska testowania kodu i sprawdzania błędów.

Należy się spodziewać, że korzystanie z usług chmurowych będzie w ciągu najbliższej dekady znacząco rosło. Według Tech Journal, do 2030 r. najważniejszymi obszarami gwarantującymi sukces rozwiązań chmurowych będą: zrozumienie ważnych procesów biznesowych i operacji związanych z danymi, pomiar rzeczywistego zwrotu z inwestycji i stosunku jakości do ceny, starzenie się ryzyka dla dostawców [i] rozwiązywanie wyzwań związanych z bezpieczeństwem i integralnością”.

Źródła:

Skontaktuj się z nami

Previous Post
Next Post