Employer Branding

Znaczenie employer brandingu w organizacji

Znaczenie employer brandingu w organizacji

Employer branding, czyli proces kształtowania wizerunku firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy, odgrywa istotną rolę na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy i jest kluczową strategią w zarządzaniu pracownikami w każdej nowoczesnej organizacji. Obejmuje on zestaw wartości, przekonań i doświadczeń, które organizacja oferuje swoim pracownikom oraz potencjalnym kandydatom, a także definiuje, jak jest postrzegana i jakie składa obietnice….