Migracja do chmury – poznaj popularne modele

Coraz więcej firm przenosi swoją działalność do systemów opartych na chmurze. Ważne jest jednak, aby mieć jasną strategię tego procesu. Jednym z najczęstszych błędów jest niewystarczająca dbałość o bezpieczeństwo danych. Przechodząc z systemu On-Prem do chmury, firmy muszą zastanowić się, w jaki sposób będą chronić swoje dane. Oznacza to nie tylko ustanowienie bezpiecznych kontroli dostępu, ale także szyfrowanie danych podczas przesyłania i przechowywania. Innym częstym błędem jest niedoszacowanie kosztów korzystania z rozwiązań chmurowych.

Firmy muszą wziąć pod uwagę nie tylko koszty migracji do chmury, ale także bieżące koszty przechowywania i przetwarzania w chmurze. Zrozumienie struktury tych wydatków pozwoli uniknąć przekroczenia pierwotnych założeń finansowych. Trzecim błędem jest nieuwzględnienie wpływu migracji na istniejące aplikacje. Migracja wymaga dokładnego zbadania, na ile już istniejące aplikacje będą współdziałać z nowym systemem opartym na chmurze. W niektórych przypadkach, aby móc w pełni skorzystać z możliwości chmury, konieczne może być przepisanie aplikacji. Odpowiednie przygotowanie i zaplanowanie działań pozwoli jednak na udaną migrację.

Migracja do chmury nie jest prostym zadaniem. Należy wziąć pod uwagę wiele kwestii, takich jak koszt, wydajność, bezpieczeństwo i zgodność. Jeśli jednak jesteś w stanie odpowiednio rozwiązać te problemy, chmura może zaoferować znaczące korzyści we wszystkich tych obszarach. Ponadto migracja do chmury może być przeprowadzana stopniowo, co pozwala przetestować i zweryfikować nową architekturę przed zakończeniem procesu migracji:

  • Pierwszym krokiem jest ocena, które usługi lokalne można przenieść do chmury.
  • Po sporządzeniu listy możesz rozpocząć szacowanie kosztów i korzyści każdej migracji.
  • Należy również wziąć pod uwagę wpływ na wydajność i zabezpieczenia, a także wszelkie implikacje związane ze zgodnością.
  • Po dokładnym zrozumieniu ryzyka i korzyści możesz rozpocząć planowanie strategii migracji do chmury.

Poświęcając czas na właściwą ocenę swoich potrzeb, z góry możesz zapewnić udaną migrację do chmury, która spełni zarówno Twoje cele biznesowe, jak i techniczne.

Modele wdrażania (publiczne/prywatne/hybrydowe)

Migracja do chmury ma bardzo szerokie zastosowania. Istnieje w związku z tym wiele różnych modeli jej wdrażania. Podjęcie decyzji, na który z nich się decydujemy jest kluczowym elementem całego procesu.

Chmura publiczba

Pierwszym modelem jest chmura publiczna, która umożliwia wielu użytkownikom dostęp do zasobów za pośrednictwem Internetu lub dedykowanych połączeń. Jako najpopularniejszy model usług przetwarzania w chmurze, chmura publiczna oferuje różne możliwości wyboru rozwiązań i zasobów obliczeniowych, aby zaspokoić różne potrzeby firm bez względu na ich wielkość, czy specyfikę branżową.

Główne cechy modelu wdrażania chmury publicznej to wysoka elastyczność i skalowalność, a także tańsze usługi oparte na subskrypcji. Usługi w chmurze publicznej mogą różnić się ceną w zależności od ilości wykorzystywanej chmury obliczeniowej. Każdy płaci wyłącznie za ilość użytkowanej chmury obliczeniowej i nic ponad to. Funkcjonalność obliczeniowa może wahać się od typowych usług, takich jak aplikacje lub pamięć masowa, po infrastrukturę potrzebną do tworzenia i testowania oprogramowania. Dostawca chmury jest odpowiedzialny za tworzenie i utrzymywanie zasobów obliczeniowych współdzielonych między wszystkimi użytkownikami w danej sieci.

Chmura prywatna

Chmura prywatna przechowuje dane w centrum danych i wykorzystuje odrębną architekturę. Dzięki temu zasoby i dane w chmurze nie są udostępniane nikomu innemu, a firmy mogą przechowywać tam również dane wrażliwe. Zasoby obliczeniowe są dostarczane za pośrednictwem bezpiecznej sieci prywatnej, co uniemożliwia udostępnianie ich innym podmiotom. Model wdrożenia chmury prywatnej można dostosować, co pozwala firmie zapewnić lepszą wydajność i bezpieczeństwo bez konieczności angażowania dedykowanego centrum danych.

Chmura hybrydowa

Wreszcie model chmury hybrydowej łączy modele chmury publicznej i prywatnej i przesyła dane między nimi. Infrastruktura jest zwykle zintegrowana między chmurą publiczną i prywatną, co pozwala korzystać z zalet obu tych rozwiązań. W modelu wdrażania chmury hybrydowej aplikacje i obciążenia danych mogą współużytkować zasoby między wdrożeniami chmury publicznej i prywatnej w oparciu o indywidualnie ustalone zasady, dotyczące zwłaszcza bezpieczeństwa, wydajności i skalowalności. Na przykład, korzystając z modelu wdrażania chmury hybrydowej, firmy mogą wykorzystywać środowiska chmury prywatnej do obsługi swoich zadań w ramach IT i wspierać swoją infrastrukturę za pomocą elementów chmury publicznej, które miałyby większą przepustowość i pozwalały na większy ruch sieciowy.

Każdy z tych trzech modeli wdrażania może być skuteczny w migracji do chmury, ważne jednak jest, aby dostosować model do potrzeb i wybrać ten, który będzie najbardziej odpowiednim wyborem.

Ważne pytania, które należy zadać

Wszechstronność i wydajność przetwarzania w chmurze są na tyle atrakcyjne, że wiele małych i dużych firm rozważa migrację zasobów. Przechowywanie dużych ilości danych, tworzenie kopii zapasowych, współpraca oraz idące za nimi oszczędności czasu i zasobów powodują, że dla każdej firmy ten proces wydaje się logicznym krokiem. Trzeba pamiętać jednak zarówno o wyzwaniach, jakie się z nim wiążą, jak i o różnych modelach migracji.

  1. Pierwszym kluczowym pytaniem, jakie należy sobie zadać, jest: „czy ta, dana aplikacja wymaga migracji?” Jeśli Twoja aplikacja wymaga niskiej latencji, lub wyższych zabezpieczeń i kontroli, najlepiej pozostawić ją w zasobach lokalnych lub przenieść do chmury prywatnej. Chmura jest przydatna do optymalizacji pamięci masowej w celu zmniejszenia opóźnień i zagwarantowania silnego bezpieczeństwa. Ponadto oferuje szerszy zakres kontroli nad zasobami Twojej firmy.
  2. Drugie ważne pytanie to: „jaki jest koszt uruchomienia aplikacji w chmurze?” Migracja do chmury może pomóc Twojej firmie zaoszczędzić pieniądze dzięki większej elastyczności usług. Jednak duży wzrost zasobów potrzebnych do utrzymania wydajności może być kosztowny.
  3. Trzecim ważnym pytaniem, które należy zadać, jest: „który model chmury pasuje najbardziej?” Trzy modele wdrażania chmury są bardzo różne i należy je dokładnie rozważyć. Chmura publiczna oferuje model płatności za rzeczywiste użytkowanie zasobów, chmura prywatna oferuje lepszą kontrolę i niezawodność, a model chmury hybrydowej oferuje połączenie modeli chmury publicznej i prywatnej.
  4. Ostatnim głównym pytaniem jest: „jak wybrać odpowiedniego dostawcę chmury?” Trzej najlepsi dostawcy usług w chmurze to AWS, Microsoft i Google. Więcej o nich w artykule: „Dostawcy rozwiązań chmurowych: AWS, Azure, Google Cloud”.  Mimo że ci dostawcy oferują podobne usługi, pamiętaj o konkretnych potrzebach swojej organizacji.

Źródła:

Skontaktuj się z nami

Previous Post
Next Post