Dostawcy rozwiązań chmurowych: AWS, Azure, Google Cloud

Ostatnio pisaliśmy wiele o korzyściach rozwiązań chmurowych, o ich rodzajach i funkcjach. Teraz chcielibyśmy przedstawić Wam najważniejszych dostawców tych rozwiązań.

AWS

Amazon Web Services (AWS) to platforma chmurowa, która udostępnia zasoby obliczeniowe na żądanie. Jako największy dostawca usług w chmurze, firma pełni rolę lidera w branży zarówno pod względem cen, produktów, jak i innych standardowych elementów. AWS oferuje szeroki zestaw produktów opartych na globalnej chmurze, w tym:

 • pamięć masową,
 • bazy danych,
 • analitykę,
 • sieci,
 • narzędzia dla programistów i
 • zabezpieczenia.

Klienci mogą korzystać z usług AWS do uruchamiania i obsługi własnych aplikacji lub używać jej jako platformy infrastrukturalnej do opracowywania i obsługi innych aplikacji. AWS zapewnia klientom wysoki stopień kontroli nad zasobami, z których korzystają, oraz nad konfiguracją ich kont.

Ponadto usługi zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można je było łatwo ze sobą integrować, co ułatwia klientom łączenie i dopasowywanie w celu tworzenia rozwiązań spełniających ich konkretne potrzeby. AWS udostępnia również szereg narzędzi pomagających klientom zarządzać zasobami i dbać o bezpieczeństwo środowiska.

Porównując AWS z konkurencją, można zauważyć, że oferuje ona szereg korzyści, które sprawiły, że to rozwiązanie stało się liderem na rynku. Na przykład AWS stosuje elastyczny system cenowy, który zapewnia niskie koszty i pomaga uniknąć płacenia za niepotrzebne usługi.

Dzięki systemowi EBS umożliwiającemu niewiarygodnie szybkie przetwarzanie danych, AWS ma również przewagę w obsłudze big data. AWS ułatwia także długoterminową archiwizację i wyszukiwanie danych.

Ogólnie rzecz biorąc, AWS jest systemem najbardziej przygotowanym do pracy w przedsiębiorstwach, który dzięki przewadze uzyskanej na rynku jako pierwszy uzyskał większe możliwości, jednak jego wybór wcale nie jest jednoznaczny.

Azure

Microsoft Azure jest drugim co do wielkości dostawcą usług chmury obliczeniowej na świecie, zaraz po AWS. Wiele dużych firm poszukujących dostawcy chmury publicznej korzysta z usługi Azure ze względu na jej dobrą reputację i bezpieczeństwo.

Najpopularniejszą usługą jest hybrydowe IT, które zapewnia usługi chmury obliczeniowej za pośrednictwem tradycyjnych wewnętrznych systemów informatycznych. Dlatego Azure jest popularny wśród dużych organizacji, ponieważ umożliwia im wdrażanie efektywnych rozwiązań chmurowych przy użyciu już istniejącej infrastruktury. Azure stał się popularną opcją dla dużych firm, które chcą wdrożyć hybrydową chmurę obliczeniową. Według firmy Microsoft, 95% firm z listy Fortune 500 zaufało platformie Azure i wykorzystuje ją w swojej działalności.

Azure oferuje dwie z trzech kategorii chmur obliczeniowych:

 • infrastruktura jako usługa (IaaS) i
 • platforma jako usługa (PaaS).

IaaS to usługa polegająca na dzierżawie usług obliczeniowych. PaaS zapewnia narzędzia programistyczne i ustaloną infrastrukturę, aby pomóc firmom w szybkim rozwoju. W przeciwieństwie do IaaS nie zapewnia pełnej infrastruktury obliczeniowej. IaaS jest przydatna dla dużych firm, które chcą po prostu uzupełnić swoją własną infrastrukturę.

Zalety Azure firmy Microsoft są nieograniczone, a lista popularnych usług, które oferuje, jest niewyczerpana. Jednak platforma Azure jest najbardziej efektywna, gdy organizacja już korzysta z oprogramowania firmy Microsoft, takiego jak

 • Windows,
 • Office i
 • SharePoint.

Firmy, które korzystają z oprogramowania Microsoft, mogą bezproblemowo wdrożyć usługi Azure, ponieważ znają już ich interfejsy i strukturę. Wykorzystanie Azure może być również ciekawe w przypadku organizacji rządowych, ponieważ wiele usług dostawcy zostało autoryzowanych przez FedRAMP, agencję federalną, która monitoruje bezpieczeństwo produktów i usług w chmurze.

Chociaż dostawca cieszy się dużym zaufaniem i jest skuteczny, oczywiście nie każdy powinien z niego korzystać. Dla małych i średnich firm, Azure może być problematyczny, ponieważ jest drogi i nieodpowiedni dla małych zespołów IT.

Google Cloud

Google Cloud to kolejny dostawca chmury porównywalny z AWS i Azure. Zapewnia on swoim użytkownikom niezawodne i wysoce skalowalne usługi chmury obliczeniowej Google. Usługi te pomagają klientom w przetwarzaniu i przechowywaniu danych oraz pomagają programistom w tworzeniu, testowaniu i wdrażaniu aplikacji.

Chmura Google obejmuje usługi przetwarzania w chmurze i pamięci masowej dla rozwiązań backendowych, mobilnych i internetowych korzystających z Internetu. Google wykorzystuje podstawowy system plików, aby ułatwić dostęp do swojego systemu i uprościć jego działanie na zapleczu, dzięki czemu jest on podstawą wszystkich usług chmury obliczeniowej.

Obsługuje on żądania informacji za pomocą podstawowych poleceń, takich jak zapis, odczyt i otwarcie.

Istnieje wiele powodów, dla których warto korzystać z Google Cloud:

 • Po pierwsze, usługi w chmurze Google pozwalają na zwiększenie produktywności, bo chmura jest stale aktualizowana, a to z kolei pozwala na zwiększenie innowacyjności i skrócenie czasu poświęcanego na utrzymanie systemu.
 • Ponadto usługi w chmurze obliczeniowej Google umożliwiają przechowywanie danych w chmurze i dostęp do nich z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, co oznacza, że pracownicy mogą elastycznie wykonywać swoje zadania.
 • Otwiera to możliwości rozwoju firm, ponieważ mogą one zwiększać liczbę pracowników bez konieczności ponoszenia wydatków na infrastrukturę zapewniającą im miejsce do pracy.
 • Pozwala to również pracownikom na wspólną pracę nad projektami.
 • Ponadto użytkownicy przez cały czas mają pełną kontrolę nad swoimi danymi. Jeśli firma zdecyduje, że chmura Google nie jest dla niej odpowiednim rozwiązaniem, może usunąć swoje dane z chmury, kiedy tylko zechce.

Chmura Google ma jedną poważną wadę, a mianowicie wymaga szybkiego połączenia z Internetem. Google wychodzi z założenia, że większość miejsc na świecie będzie miała w końcu dostęp do szybkiego Internetu, co doprowadzi do szerokiego rozpowszechnienia stosunkowo tanich usług chmury obliczeniowej.

Obecnie dla małych i średnich firm Google Cloud jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli chodzi o potrzeby związane z chmurą obliczeniową. Możliwość natychmiastowej migracji danych pozwala tym firmom na zwiększenie elastyczności i skalowalności na żądanie.

FAQ

Co to jest rozwiązanie chmurowe?

Rozwiązania chmurowe to usługi wspierające przedsiębiorstwa w zwiększaniu produktywności, przechowywaniu danych, współdzieleniu zasobów, zarządzaniu dostępami do danych.

Sources:

Skontaktuj się z nami

Previous Post
Next Post