Analiza biznesowa

Modelowanie w analizie biznesowej

Modelowanie w analizie biznesowej

Analiza biznesowa jest wieloaspektową dziedziną, która odgrywa istotną rolę w usystematyzowanym procesie wytwarzania oprogramowania. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że działania analityczne obejmują pozyskiwanie, opracowywanie i zarządzanie informacjami (wymaganiami) uzyskanymi za pomocą różnych technik od poszczególnych interesariuszy. Efektem prac analityka jest zatem wytworzenie dokumentacji, która w szczegółowy sposób systematyzuje zidentyfikowane potrzeby (problemy) użytkowników i przekuwa…

Project Discovery – czym jest i jaką rolę pełni w nim analityk biznesowy?

Project Discovery – czym jest i jaką rolę pełni w nim analityk biznesowy?

Project Discovery jest jednym z pierwszych etapów tworzenia produktu cyfrowego. Celem tego etapu jest zebranie jak najwięcej informacji na temat realizowanego projektu, zbadanie jego założeń biznesowych i technicznych oraz wyznaczenie dalszych kroków projektowych. Na czym polega praca Analityka Biznesowego (ang. Business Analyst) na etapie Project Discovery? Analityk pozyskuje i analizuje dane, cele i potrzeby interesariuszy, a…

Analityka biznesowa: wszystko, co musisz wiedzieć

Analityka biznesowa: wszystko, co musisz wiedzieć

Analityka biznesowa to dyscyplina, która wymaga szerokiego zakresu umiejętności – od rozwiązywania problemów, przez efektywną komunikację, kończąc na myśleniu technicznym. Niezbędne jest głębokie zrozumienie zarówno procesów biznesowych, jak i systemów technicznych, by z łatwością identyfikować możliwości ulepszeń i wspierać proces opracowywania rozwiązań, które spełniają potrzeby wszystkich interesariuszy. Z tego względu istota analityki biznesowej w projektach…