Nagroda Kentico Site of The Year dla rozwiązania wspierającego dynamiczny rozwój Domino’s Pizza w Polsce

Nowy serwis Domino’s Pizza z Polsce, który wdrożyliśmy na bazie Kentico Xperience otrzymał właśnie nagrodę Kentico Site of the Year 2020 w kategorii Commerce oraz dwa wyróżnienia w kategoriach: best migration i best online marketing implementation. Cieszy nas to ogromnie – nie tylko ze względu na fakt docenienia naszej pracy, ale przede wszystkim ze względu na to, że wdrożyliśmy rozwiązanie, które pozwoli sieci Domino’s dalej rozwijać skrzydła.

Dlaczego Kentico?

Kentico to licencjonowana platforma DXP zawierająca pełen zestaw narzędzi marketingu internetowego. Kentico łączy zarządzanie treścią z instrumentami e-commerce, oferując także pełen zestaw narzędzi marketingowych umożliwiających zautomatyzowaną i spersonalizowaną komunikację w czasie rzeczywistym. Z technicznego punktu widzenia jest to rozwiązanie oparte o technologię .NET, zapewniające bezpieczeństwo i skalowalność, oraz dostęp do pełnej dokumentacji, szkoleń i wsparcia na wysokim poziomie.

Podstawowe funkcjonalności systemu to:

System zarządzania treścią : Kentico CMS to system dostępny w dwóch wariantach – jako tradycyjny, monolityczny CMS, a także jako headless CMS. Każdy z nich zapewnia wydajne zarządzanie treścią, jednak wersja headless stanowi rozwiązanie chmurowe, które cechuje się większą elastycznością oraz umożliwia łatwą i efektywną integrację z innymi aplikacjami czy kanałami, ułatwiając prezentacje treści w spójnej i uporządkowanej formie.

Platforma marketingowa: Narzędzia do prowadzenia działań e-marketingowych są w pełni zintegrowane z systemem CMS i umożliwiają realizację działań w zakresie automatyzacji, lead score, kampanii e-mailingowych, personalizacji czy testów A/B. Wszystko, co pozwala marketerom lepiej zarządzać potrzebami Klientów i doświadczeniem użytkowników.

Platforma e-commerce: Kentico to zarazem kompletna platforma sprzedaży, umożliwiająca stworzenie i rozwijanie w pełni funkcjonalnego sklepu internetowego. Zapewnia elastyczną integrację z systemami płatności, istniejącymi już systemami ERP i CRM, a nawet innymi systemami e-commerce, takimi jak Ucommerce.

Maciej Jania,  Revenue Director Domino’s Pizza w Polsce – spiritus movens całego przedsięwzięcia – rozważał początkowo wykorzystanie innych systemów. Przekonaliśmy go jednak do wyboru platformy Kentico, co okazało się prawdziwym sukcesem.

Wyzwanie

Domino’s Pizza to jedna z najprężniej rozwijających się i najbardziej rozpoznawalnych pizzerii w Polsce. Do niedawna sieć korzystała ze specjalnie zaprojektowanego dla Domino’s systemu zarządzania treścią. W związku z  połączeniem z siecią pizzerii Dominium i znacznemu wzrostowi liczby lokali – z 69 do 125, obecne rozwiązania technologiczne okazały się być jednak niewystarczające. Nasz partner oczekiwał rozwiniętej, kompleksowej i perspektywicznej platformy, która gwarantowałaby możliwość zapewnienia kompleksowej obsługi klientów na najwyższym poziomie.

Jakie były oczekiwania Domino’s wobec nowej platformy wybranej do projektu?

 • Opracowanie praktycznego narzędzia wspierającego dalszy rozwój firmy
 • Racjonalizacja kosztów obsługi digitalowej
 • Możliwość dalszego rozwoju platformy sprzedażowej i integracji z zewnętrznymi systemami w ramach podejścia omnichannel
 • Elastyczność w kształtowaniu polityki sprzedażowej
 • Łatwość w testowaniu i wdrażaniu dodatkowych funkcjonalności
 • Płynna integracja z system POS
 • Pobudzenie kultury innowacji

Rozwiązania technologiczne

Podstawą rozwiązania było zastosowanie platformy Kentico Xperience, dzięki której Domino’s może czerpać ze wszystkich korzyści licencjonowanego systemu takich jak:

 • bardzo dobre wsparcie techniczne w ramach supportu, gwarancji i SLA,
 • bezpieczny, aktualizowany na bieżąco system, mający również perspektywę planowanego rozwoju,
 • większe uniezależnienie od dostawcy, a także od konieczności wykonywania czynności ze wsparciem zespołu developerskiego,
 • możliwości korzystania z natywnych funkcji charakterystycznych dla rozwiązań klasy DXP.

Planując architekturę rozwiązania mieliśmy na uwadze kilka kluczowych czynników:

 • zapewnienie odpowiedniej wydajności rozwiązania (m.in. poprzez użycie Cloudflare, Redis),
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu HA (dublowanie zasobów, np. klaster Redis, RabbitMQ, Webfarm),
 • zapewnienie możliwości skalowania rozwiązania zarówno horyzontalnie, jak i wertykalnie (np. użycie mikrousług, otwartość na dodawanie nowych elementów do klastrów),

Przy wdrożeniu projektu wykorzystaliśmy natywne funkcjonalności i narzędzia Kentico takie jak: Web Farm, Page templates, On-line marketing, Personalization, Email templates, Email queue, Kentico Forms, Media Libraries, Localizations, Marketing automation, Kentico Reports, Bad words, Continuous integration, Data protection, Scheduled tasks, Modules, Custom Classes i  Macro rules.

W ramach wdrożenia korzystamy z wbudowanego w Kentico modułu Data protection, który wspiera procesy związanie z wymaganiami RODO, a także pomaga w zbieraniu zgód i zarządzaniu nimi.

Natywne funkcjonalności Kentico, które wykorzystaliśmy przy wdrożeniu, umożliwiają w łatwy sposób agregowanie danych o profilu użytkownika, jak również rozbudowanie profilu użytkownika o dodatkowe opisujące go parametry. Korzystamy z funkcji oferowanych przez moduł Online Marketing, który pozwala nam na pracę na tzw. „kontaktach”, które wykorzystujemy do zbierania danych o użytkowniku. Dodatkowo korzystamy z mechanizmów Kentico służących do identyfikacji użytkownika – dzięki temu jesteśmy w stanie połączyć ze sobą interakcje użytkownika korzystającego z wielu różnych urządzeń.

W ramach wdrożenia wykonaliśmy integrację z wieloma systemami zewnętrznymi takimi jak bramka SMS oraz systemy sprzedażowe Klienta. Dodatkowo przygotowaliśmy API dla systemów zewnętrznych. Wykorzystaliśmy także Kentico Librares w mikrousługach opartych na Windows Services.

Zastosowaliśmy również dwa inne, bardzo ciekawe rozwiązania. Pierwszym z nich jest JSON Schema służący do komunikacji – generowania klas/interfejsów pomiędzy Front Endem i Backendem. Drugim zaś jest headless browser – odpowiedzialna za generowanie widoków SEO dla aplikacji Javascript.

Rozwiązanie ma ponadto wbudowany integrator dla dostawcy rozwiązań AI (AI-Powered Real-Time Recommender Recombee) oraz wbudowany integrator dla Google Voice Assistant.

Efekt

Wdrożyliśmy rozwiązanie, które jest podstawą integracji nowych punktów sprzedaży Domino’s Pizza (wcześniej funkcjonujących jako Dominium). Dzięki niemu możliwe będzie sprawniejsze zarządzanie, a także prowadzenie spójnej polityki marketingowej wobec znacznego wzrostu poziomu dystrybucji. Nowy system jest praktyczny, logiczny i intuicyjny. Dzięki niemu nasz Partner będzie mógł realizować kolejne cele biznesowe bez ponoszenia dodatkowych znaczących nakładów. Wdrożony CMS nie tylko oferuje niezależność i elastyczność, ale ma również duże możliwości rozwoju. Ponadto intuicyjny panel jest łatwy w obsłudze nawet dla osób nie mających specjalnej wiedzy technologicznej.

Nowa platforma jest przede wszystkim solidną podstawą budowania systemu wiedzy o użytkowniku. Daje duże możliwości grupowania klientów, personalizacji, monitorowania intencji użytkownika czy budowania lejków sprzedażowych.

Dzięki wykorzystaniu platformy Kentico Xperience, Domino’s ma możliwość opracowywania rozwiązań technologicznych, które będą wsparciem dla zespołu w obszarze jakości obsługi klienta, a także pomogą menedżerom i franczyzobiorcom w ich codziennej pracy. W konsekwencji Domino’s będzie w stanie zwiększyć wszystkie kluczowe wskaźniki wydajności i umocnić pozycję na rynku.

Nowe rozwiązanie spełnia oczekiwania Domino’s w zakresie: RODO, skalowalności, bezpieczeństwa informacji, przyjazności dla SEO, identyfikacji zbędnych treści, łatwości przeprowadzania testów A/B, czy integracji z systemem Point-of-Sales PULSE® firmy Domino’s International.

Oczywiście jesteśmy niezwykle dumni, że nasz projekt zrealizowany z Domino’s został doceniony przez Jury konkursu Kentico Site of the Year, ale jeszcze bardziej cieszy nas fakt, że mogliśmy skutecznie wesprzeć naszego Partnera w osiąganiu ambitnych celów biznesowych dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym.


Please accept marketing-cookies to watch this video.

Skontaktuj się z nami

Previous Post
Next Post