Automation

Kluczowe funkcjonalności Kentico

Marketing Automation - główne funkcje modułu Kentico

Zastanów się nad tym, co wiesz o osobach odwiedzających Twoją witrynę. O czym świadczy ich zachowanie? Kentico jest platformą DXP, dzięki której możesz ustalić ich lokalizację, przeanalizować przeglądane przez nich podstrony, zbadać interakcje z kampaniami prowadzonymi w mediach społecznościowych i sieciach reklamowych PPC, określić ich przybliżoną personę, ocenić ich zachowanie za pomocą scoringów i nie tylko.

Aplikacja Marketing Automation umożliwia tworzenie zautomatyzowanych procesów obsługujących spersonalizowane interakcje z dotychczasowymi klientami, a także prospektami. Przebieg tych interakcji zależy od szeregu czynników, a ich celem jest dostarczenie właściwej komunikacji we właściwym czasie na podstawie działań indywidualnego użytkownika.

Kentico jako pełnoprawna platforma marketingowa

Kentico jest wyposażone w szereg narzędzi umożliwiających skuteczną realizację różnych działań marketingowych, takich jak między innymi:

  • Personalizacja treści
  • Segmentacja użytkowników
  • Ocena zachowania użytkownika
  • Śledzenie aktywności i konwersji
  • Kampanie promocyjne
  • Testy A/B
  • Marketing mailowy

Wszystkie te działania mogą być wykorzystane, połączone ze sobą i zautomatyzowane za pomocą aplikacji Marketing Automation.

  kentico dxp marketing automation

Automatyczne odpowiedzi i zautomatyzowany marketing

kentico marketing automation responces

Marketing Automation to moduł platformy Kentico umożliwiający automatyzację komunikacji marketingowej. Narzędzie to jest wyposażone w przyjazny interfejs umożliwiający pracę metodą „przeciągnij i upuść” (drag-and-drop) i definiowanie m.in.:

  • Warunków uruchamiania kampanii przez użytkownika.
  • Reguł oceniających aktywność użytkownika.
  • Działań marketingowych kierowanych do użytkownika.

Marketing Automation oferuje wiele praktycznych narzędzi, z których można korzystać bez potrzeby integracji z systemem zarządzania treścią i pisania kodu. Ponadto moduł ten obsługuje makra, a więc jego bazowe możliwości mogą być z łatwością rozbudowane przy użyciu prostych poleceń tworzonych przez marketerów
– bez potrzeby angażowania programistów backend.

Personalizacja całej komunikacji

Aplikacja Marketing Automation pozwala na projektowanie zautomatyzowanych scenariuszy komunikacji marketingowej. Mogą one składać się z wielu kroków tworzących przepływ komunikacji obwarowany warunkami — działania marketingowe są podejmowane w zależności
od upływu czasu i czynności wykonywanych przez użytkownika, takich jak np. wypełnienie formularza, założenie konta lub konwersja zakupowa. Co więcej, Kentico umożliwia marketerom ujednolicenie komunikacji marketingowej prowadzonej za pomocą kanału e-mail
z personalizacją treści wyświetlanych w serwisie www.
Pozwala to na zaimplementowanie spójnej, dynamicznej i skutecznej strategii komunikacji marketingowej.

Szablony scenariuszy marketing automation

Spełnienie niektórych wymagań biznesowych może wymagać planowania, analizy i opracowania większej strategii. Kentico umożliwia tworzenie scenariuszy marketing automation w wielu sesjach. Ponadto, kampanie mogą przebiegać w obrębie więcej niż jednego scenariusza — użytkownicy
po spełnieniu określonych warunków mogą zostać przeniesieni z jednego scenariusza do drugiego. Z kolei pracę nad powtarzalnymi scenariuszami wspiera wykorzystanie szablonów.

Aplikacja Marketing Automation pozwala zatem usprawnić działania marketingowe dzięki zastosowaniu szerokiej gamy wbudowanych funkcji. Dzięki temu narzędziu z łatwością zautomatyzujesz także całość komunikacji posprzedażowej.

Odkryj kolejną funkcjonalność Kentico

digital commerce

Skontaktuj się znami

Sprawdź, jak możesz wykorzystać nasze rozwiązania