Przetargi

Postępowanie nr 3.POPW.2018

Postępowanie nr 3.POPW.2018 - Zakup oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych związanych z zarządzaniem realizacją usługi Digital Transformation - etap II

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych związanych z zarządzaniem realizacją usługi Digital Transformation - etap II (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” nr POPW.01.02.00-20-0026/18 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na formularzu zamieszczonym poniżej) w terminie do dnia 13 grudnia 2018r. do godziny 10.00.

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Wyniki postępowania nr 3.POPW.2018

Postępowanie nr 3.POPW.2018 - Zakup oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych związanych z zarządzaniem realizacją usługi Digital Transformation - etap II - Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 3.POPW.2018 z dnia 05.12.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 13 grudnia 2018r. do godziny 10.00 wpłynęła jedna oferta. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Transition Technologies PSC sp. z o.o., ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź.

Postępowanie nr 4.POPW.2018

Postępowanie nr 4.POPW.2018 - Zakup kompleksowej usługi doradczej związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynkach Wielkiej Brytanii, Danii oraz Szwecji

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup kompleksowej usługi doradczej związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynkach Wielkiej Brytanii, Danii oraz Szwecji (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” nr POPW.01.02.00-20-0026/18 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na formularzu zamieszczonym poniżej) w terminie do dnia 04 stycznia 2019r. do godziny 10.00.

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Wyniki postępowania nr 4.POPW.2018

Postępowanie nr 4.POPW.2018 - Zakup kompleksowej usługi doradczej związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynkach Wielkiej Brytanii, Danii oraz Szwecji

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 4.POPW.2018 z dnia 21.12.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 04 stycznia 2019r. do godziny 10.00 wpłynęła jedna oferta. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: PwC Advisory Sp. z o.o. sp. k., ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa.

Postępowanie nr 5.POPW.2018

Postępowanie nr 5.POPW.2018 - Zakup usługi doradczej związanej z wprowadzeniem systemu zarządzania systemami IT ISO/IEC 20000-1

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usługi doradczej związanej z wprowadzeniem w firmie Infinity Group Sp. z o.o. systemu zarządzania systemami IT ISO/IEC 20000-1 (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” nr POPW.01.02.00-20-0026/18 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na formularzu zamieszczonym poniżej) w terminie do dnia 04 stycznia 2019r. do godziny 10.00.

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Wyniki postępowania nr 5.POPW.2018

Postępowanie nr 5.POPW.2018 - Zakup usługi doradczej związanej z wprowadzeniem systemu zarządzania systemami IT ISO/IEC 20000-1

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 5.POPW.2018 z dnia 14.01.2019r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 22 stycznia 2019r. do godziny 10.00 wpłynęły dwie oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: NCES Centrum Usług Eksperckich Marcin Filipkowski, ul. Żurawia 71 lok. 2.34, 15-540 Białystok.

Postępowanie nr 1. Internacjonalizacja POPW2019

Postępowanie nr 1. Internacjonalizacja POPW2019 - opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Infinity Group Sp. z o.o.

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Infinity Group Sp. z o.o. (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego e-maila oraz złożenie oferty (na formularzu ujętym w załączniku do e-maila) w terminie do dnia 25 marca 2019r. do godziny 10.00.

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Wyniki postępowania nr 1. Internacjonalizacja POPW2019

Postępowanie nr 1. Internacjonalizacja POPW2019 - opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Infinity Group Sp. z o.o.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1. Internacjonalizacja POPW2019 z dnia 15.03.2019r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 25 marca 2019r. do godziny 10.00 wpłynęły dwie oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok.

Postępowanie nr 6A.POPW.2019

Postępowanie nr 6A.POPW.2019 – Zakup usług szkoleniowych w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usług szkoleniowych w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” nr POPW.01.02.00-20-0026/18 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na formularzu zamieszczonym poniżej) w terminie do dnia 15 kwietnia 2019r. do godziny 10.00.

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Wyniki postępowania nr 6A.POPW.2019

Postępowanie nr 6A.POPW.2019 - Zakup usług szkoleniowych w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” nr POPW.01.02.00-20-0026/18 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 6A.POPW.2019 z dnia 05.04.2019r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 15 kwietnia 2019r. do godziny 10.00 wpłynęły następujące oferty:
Część I zamówienia - Zakup usługi szkoleniowej w zakresie SCRUM dla pracowników – wpłynęły 4 oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy White Bits Paweł Stempniak, ul. Ogrodniczki 3F, 15-763 Białystok.
Część II zamówienia - Zakup usługi szkoleniowej z systemu Adobe dla pracowników – wpłynęła 1 oferta. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy White Bits Paweł Stempniak, ul. Ogrodniczki 3F, 15-763 Białystok.

Postępowanie nr 7.POPW.2019

Postępowanie nr 7A.POPW.2019 – Zakup usług hotelarskich oraz transportu osób na misje handlowe w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usług hotelarskich oraz transportu osób na misje handlowe w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” nr POPW.01.02.00-20-0026/18 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na formularzu zamieszczonym poniżej) w terminie do dnia 15 maja 2019 r. do godziny 10.00.

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Wyniki postępowania nr 7.POPW.2019

Postępowanie nr 7.POPW.2019 - na zakup usług hotelarskich oraz transportu osób na misje handlowe w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” nr POPW.01.02.00-20-0026/18 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 7.POPW.2019 z dnia 07.05.2019r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 15 maja 2019 r. do godziny 10.00 wpłynęły 2 oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Centrum Edukacyjno-Turystyczne Magdalena Matys, ul. Mazowiecka 48/u2, 15-302 Białystok.

Postępowanie nr 2.Internacjonalizacja POPW2019

Postępowanie nr 2.Internacjonalizacja POPW2019 – Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku niemieckim”

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku niemieckim” nr POPW.01.02.00-20-0001/19 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na formularzu zamieszczonym poniżej) w terminie do dnia 16 maja 2019 r. do godziny 10.00.

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Odpowiedzi na pytania

W ramach postępowania nr 2.Internacjonalizacja POPW2019 na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku niemieckim” nr POPW.01.02.00-20-0001/19 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania i przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.


Pytanie 1.

Jaki jest wybrany przez was sprzęt:
Z naszej strony będzie to compelent SCV3020 oraz serwery DELL.

Odpowiedź na pytanie 1.

W odpowiedzi na pytanie informujemy, iż Zamawiający nie wskazuje nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, czy marki.
Oferowany sprzęt powinien być zgodny z Zapytaniem ofertowym, w szczególności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.


Pytanie 2.

Kto będzie wdrażał macierz wraz z serwerami dostawca czy zamawiający?

Odpowiedź na pytanie 2.

W odpowiedzi na pytanie informujemy, iż zgodnie z Zapytaniem ofertowym (część III Zapytania Opis przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych) przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do wirtualizacji Vmware vSphare Essentials Plus Kit (lub równoważne), oraz dostawa sprzętu informatycznego: serwerów (2 szt.) wraz z macierzą (1 szt.) i zasilaczem awaryjnym UPS (1 szt.).

Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego wdrożenie macierzy wraz z serwerami nie jest przedmiotem zamówienia. Oferowany sprzęt powinien być zgodny z Zapytaniem ofertowym, w szczególności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.


Pytanie 3.

Pragniemy poinformować, iż dyski SAS SSD o wielkości 480GB są coraz mniej popularne i w niektórych rozwiązaniach zostały już wycofane jak np. w przedmiotowym Dell Compelent SCv3020.
Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie 4 sztuk dysków SAS SSD o wielkości 960 GB zamiast 6 dysków 480GB SSD SAS ? Łączna wymagana w specyfikacji powierzchnia danych zostanie zachowana z zapasem.

Odpowiedź na pytanie 3.

Zamawiający nie uznaje za równoważne rozwiązania polegającego na zaoferowaniu macierzy z 4 dyskami SAS SSD wielkości 960 GB zamiast macierzy z 6 dyskami 480GB SSD SAS. Liczba dysków w macierzy RAID ma znaczenie dla wydajności macierzy (większa liczba dysków to większa wydajność), w związku z tym nie dopuszczamy zmiany liczby dysków z 6 na 4. Parametry macierzy powinny być zgodne ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.


Pytanie 4.

W związku z tym, że macierz ma być wyposażona w 8 portów SAS, a protokół SAS jest protokołem "point to point" i nie ma możliwości podłączenia do innej macierzy a tym samym realizowanie mechanizmu funkcjonalności zdalnej replikacji danych.

Replikacja danych synchroniczna/asynchroniczna u wszystkich producentów macierzy ( w tym Dell) wymaga połączenia FC lub ISCSI i nie ma możliwości realizacji tej funkcjonalności w przypadku macierzy z portami SAS.

Czy zatem poprzez zapis: "Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym i asynchronicznym interwałowym bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń." Zamawiający rozumie, iż jest to możliwość uzyskania takiej funkcjonalność przez Zamawiającego w przyszłości ( poprzez późniejsze dokupienie portów ISCSI lub FC) ?

Odpowiedź na pytanie 4.

Zamawiający wskazuje, iż zapis zawarty w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczący parametrów macierzy tj. „Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym i asynchronicznym interwałowym bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń” należy rozumieć, iż jest również możliwość uzyskania tej funkcjonalności poprzez późniejszą zmianę z interfejsu SAS na ISCSI lub FC.

 

 

Wyniki postępowania nr 2.Internacjonalizacja POPW2019

Postępowanie nr 2.Internacjonalizacja POPW2019 na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku niemieckim” nr POPW.01.02.00-20-0001/19 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2.Internacjonalizacja POPW2019 z dnia 08.05.2019r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 16 maja 2019r. do godziny 10.00 wpłynęły 4 oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Intratel Sp. z o.o., Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 39A, 15-111 Białystok. Szczegółowe informacje dotyczące wyników postępowania zostały zamieszczone w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Postępowanie nr 6B.POPW.2019

Postępowanie nr 6B.POPW.2019 – na zakup usług szkoleniowych w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usług szkoleniowych w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” nr POPW.01.02.00-20-0026/18 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na formularzu zamieszczonym poniżej) w terminie do dnia 17 maja 2019 r. do godziny 10.00.

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Wyniki postępowania nr 6B.POPW.2019

Postępowanie nr 6B.POPW.2019 - Zakup usług szkoleniowych w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” nr POPW.01.02.00-20-0026/18 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 - Zakup usługi szkoleniowej z systemu Umbraco dla pracowników

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 6B.POPW.2019 z dnia 09.05.2019r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 17 maja 2019 r. do godziny 10.00 wpłynęła 1 oferta. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy The Cogworks Sp. z o.o., Wielicka 28, 30-552 Kraków.

Postępowanie nr 8.POPW.2019

Postępowanie nr 8.POPW.2019 – Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej oraz projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej oraz projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” nr POPW.01.02.00-20-0026/18 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na formularzu zamieszczonym poniżej) w terminie do dnia 29 maja 2019r. do godziny 10.00.

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Wyniki postępowania nr 8.POPW.2019

Postępowanie nr 8.POPW.2019 - Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej oraz projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” nr POPW.01.02.00-20-0026/18 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8.POPW.2019 z dnia 21.05.2019r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 29 maja 2019r. do godziny 10.00 wpłynęła 1 oferta. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Netarch Sp. z o.o. (Agencja Sempai), ul. Dobrego Pasterza 13/6, 31-416 Kraków oddział w Białymstoku ul. J. Hallera 14B, 15-814 Białystok.

Postępowanie nr 3.Internacjonalizacja POPW2019

Postępowanie nr 3.Internacjonalizacja POPW2019 – Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wzoru umowy handlowej na rynek niemiecki w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku niemieckim”

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wzoru umowy handlowej na rynek niemiecki w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku niemieckim” nr POPW.01.02.00-20-0001/19 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na formularzu zamieszczonym poniżej) w terminie do dnia 11 czerwca 2019 r. do godziny 10.00.

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Wyniki postępowania nr 3.Internacjonalizacja POPW2019

Postępowanie nr 3.Internacjonalizacja POPW2019 - Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wzoru umowy handlowej na rynek niemiecki w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku niemieckim

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3.Internacjonalizacja POPW2019 z dnia 03.06.2019r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 11 czerwca 2019r. do godziny 10.00 wpłynęły 2 oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Kancelaria Radcy Prawnego dr Michał Roszak, ul. Nowy Świat 54/56 lok. 20, 00-363 Warszawa.

Postępowanie nr 4.Internacjonalizacja POPW2019

Postępowanie nr 4.Internacjonalizacja POPW2019 – Zakup usługi doradczej związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku niemieckim w ramach projektu "Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku niemieckim"

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usługi doradczej związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku niemieckim w ramach projektu "Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku niemieckim" nr POPW.01.02.00-20-0001/19 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na formularzu zamieszczonym poniżej) w terminie do dnia 31 października 2019 r. do godziny 10.00.

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyniki postępowania nr 4.Internacjonalizacja POPW2019

Postępowanie nr 4.Internacjonalizacja POPW2019 – Zakup usługi doradczej związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku niemieckim w ramach projektu "Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku niemieckim"

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4.Internacjonalizacja POPW2019 z dnia 23.10.2019r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 31 października 2019r. do godziny 10.00 wpłynęły 2 oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok.

Postępowanie nr 5.Internacjonalizacja POPW2019

Postępowanie nr 5.Internacjonalizacja POPW2019 – zakup usług szkoleniowych w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku niemieckim”

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup na zakup usług szkoleniowych w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku niemieckim" nr POPW.01.02.00-20-0001/19 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na formularzu zamieszczonym poniżej) w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. do godziny 10.00.

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyniki postępowania nr 5.Internacjonalizacja POPW2019

Postępowanie nr 5.Internacjonalizacja POPW2019 – zakup usług szkoleniowych w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku niemieckim”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5.Internacjonalizacja POPW2019 z dnia 06.02.2020r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 14 lutego 2020r. do godziny 10.00 wpłynęły następujące oferty:

Cześć I zamówienia – Zakup usługi szkoleniowej z frameworku React.js dla pracowników
– wpłynęły 2 oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Sages Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa.

Część II zamówienia – Zakup usługi szkoleniowej z frameworku Vue.js dla pracowników
– wpłynęły 2 oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Sages Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa.

Część III zamówienia – Zakup usługi szkoleniowej z frameworku Angular dla pracowników
– wpłynęły 2 oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy tbprojects Tomasz Borowski, ul. Bohaterów Westerplatte 27, 43-300 Bielsko-Biała.

Część IV zamówienia - Zakup usługi szkoleniowej w zakresie atakowania i ochrony aplikacji webowych dla pracowników
– wpłynęły 2 oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy NIEBEZPIECZNIK.PL Piotr Konieczny, ul. Armii Krajowej 12/64, 30-150 Kraków.

Część V zamówienia - Zakup usługi szkoleniowej w zakresie profesjonalnego pisania dokumentacji technicznej dla pracowników
– wpłynęły 2 oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy B!Value Karolina Zmitrowicz, ul. Chopina 61F, 72-400 Kamień Pomorski.

Część VI zamówienia - Zakup usługi szkoleniowej w zakresie technik negocjacyjnych dla pracowników
– wpłynęły 2 oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Certes Sp. z o.o., ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa.

Postępowanie nr 1.POPW.1.2/2022

Postępowanie nr 1.POPW.1.2/2022 na zakup urządzeń mobilnych typu laptopy i smartphony w ramach projektu nr POPW.01.02.00-20-0059/21 pt. „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku fińskim i austriackim” realizowanego w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

 

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup urządzeń mobilnych typu laptopy i smartphony w ramach projektu nr POPW.01.02.00-20-0059/21 pt. „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku fińskim i austriackim” realizowanego w ramach

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania) w terminie do dnia 21.06.2022r.


Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyniki postępowania ofertowego nr 1.POPW.1.2/2022

Postępowanie nr 1.POPW.1.2/2022 na zakup urządzeń mobilnych typu laptopy i smartphony
w ramach projektu nr POPW.01.02.00-20-0059/21 pt. „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku fińskim i austriackim” realizowanego w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1.POPW.1.2/2022 z dnia 13.06.2022r. na zakup sprzętu urządzeń mobilnych typu laptopy i smartphony, przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www www.infinity-group.pl, w terminie do 21.06.2022r. wpłynęła jedna oferta. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: iDream Business Center Sp. z o.o. Sp. k., ul. Malików 150D, 25­639 Kielce.

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Postępowanie nr 2.POPW.1.2/2022
UWAGA: w dniu 24.08.22r nastąpiła zmiana Zapytania Ofertowego zgodnie z Komunikatem zamieszczonym poniżej.

Postępowanie nr 2.POPW.1.2/2022 – dotyczące zakupu usługi doradczej, związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku austriackim.

 

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup usługi doradczej związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku austriackim w ramach projektu nr POPW.01.02.00-20-0059/21 pt. „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku fińskim i austriackim”, realizowanego w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym oraz złożenie oferty, wraz z niezbędnymi załącznikami, w terminie do dnia 30.08.2022r.


Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Postępowanie nr 3.POPW.1.2/2022
UWAGA: w dniu 24.08.22r nastąpiła zmiana Zapytania Ofertowego zgodnie z Komunikatem zamieszczonym poniżej.

Postępowanie nr 3.POPW.1.2/2022 – dotyczące zakupu usługi doradczej, związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku fińskim.

 

IInfinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup usługi doradczej związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku fińskim w ramach projektu nr POPW.01.02.00-20-0059/21 pt. „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku fińskim i austriackim”, realizowanego w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym oraz złożenie oferty, wraz z niezbędnymi załącznikami, w terminie do dnia 30.08.2022r.


Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyniki postępowania ofertowego nr 2.POPW.1.2/2022

Postępowanie nr 2.POPW.1.2/2022 na zakup usługi doradczej związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku austriackim w ramach projektu nr POPW.01.02.00-20-0059/21 pt. „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku fińskim i austriackim” realizowanego w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2.POPW.1.2/2022 z dnia 22.08.2022r. na zakup usługi doradczej związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku austriackim, przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie internetowej www.infinity-group.pl, w terminie do 30.08.2022r. wpłynęła jedna oferta. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Vendosolutions gmbh, Höfergasse 1a, 1090 Vienna, Austria.


Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyniki postępowania ofertowego nr 3.POPW.1.2/2022

Postępowanie nr 3.POPW.1.2/2022 na zakup usługi doradczej związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku fińskim w ramach projektu nr POPW.01.02.00-20-0059/21 pt. „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku fińskim i austriackim” realizowanego w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3.POPW.1.2/2022 z dnia 22.08.2022r. na zakup usługi doradczej związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku fińskim, przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie internetowej www.infinity-group.pl, w terminie do 30.08.2022r. wpłynęła jedna oferta. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Brassi Bussiness Consulting Ltd, Lepokodinkuja 1 C21, 00300 Helsinki.


Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Postępowanie nr 4.POPW.1.2/2022

Postępowanie nr 4.POPW.1.2/2022 na zakup usługi doradczej związanej z dostarczeniem baz danych z kontaktami do potencjalnych leadów z rynku fińskiego I austriackiego

 

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup usługi doradczej związanej z dostarczeniem baz danych z kontaktami do potencjalnych leadów z rynku fińskiego I austriackiego, w ramach projektu nr POPW.01.02.00-20-0059/21 pt. „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku fińskim i austriackim”, realizowanego w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym oraz złożenie oferty. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 25.11.2022 r.


Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyniki postępowania ofertowego nr 4.POPW.1.2/2022

Postępowanie nr 4.POPW.1.2/2022 na zakup usługi doradczej, związanej z dostarczeniem baz danych z kontaktami do potencjalnych leadów z rynku fińskiego I austriackiego, w ramach projektu nr POPW.01.02.00-20-0059/21 pt. „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku fińskim i austriackim”, realizowanego w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP. 

 

Infinity Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup usługi doradczej związanej z dostarczeniem baz danych z kontaktami do potencjalnych leadów z rynku fińskiego I austriackiego, w ramach projektu nr POPW.01.02.00-20-0059/21 pt. „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku fińskim i austriackim”, realizowanego w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4.POPW.1.2/2022 z dnia 17.11.2022r. na zakup usługi doradczej związanej z dostarczeniem baz danych z kontaktami do potencjalnych leadów z rynku fińskiego i austriackiego, przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www www.infinity-group.pl, i bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134993?sekcja=oferty (Ogłoszenie nr 2022-23060-134993) w terminie do 25.11.2022r. wpłynęło 6 ofert od następujących firm:

  1. Open The Box, ul. Adama Freytaga 4B/9 87-100 Toruń;
  2. Connector GERMANY Jolanta Zukowska, ul. Bukowska 12 Poznań 60-810;
  3. Sotres Sp. z o.o., Ul. Bluszczańska 73/1, 00-712 Warszawa;
  4. Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o.o., ul. Sodowa 7/24, 30-376 Kraków;
  5. DBMS sp z o.o., Ul. Gwiaździsta 71/10 01-651 Warszaw;
  6. ATR CONSULTING Arkadiusz Trela , al. Aleja Niepodległości 54/38, 02-626 Warszawa;

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

ATR CONSULTING Arkadiusz Trela, al. Aleja Niepodległości 54/38, 02-626 Warszawa.


Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Unia Europejska - europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Skontaktuj się znami

Poznajmy się bliżej