Wsparcie

Internacjonalizacja

Infinity Group Sp. z o.o. realizuje kolejny projekt nr. POPW.01.02.00-20-0059/21-00

pt. „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku austriackim i fińskim”

 

Podmiot udzielający wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Okres realizacji projektu: 01.03.2022 r. – 31.12.2023 r.


Kwota dofinansowania: 304 470,00 PLNCelem projektu internacjonalizacji firmy Infinity Group Sp. z o.o. jest maksymalizacja zysków oraz zwiększanie wartości podmiotu poprzez dostarczanie usługi Digital Transformation (DT) na rynek austriacki i fiński.

 

logo 

Internacjonalizacja

Infinity Group Sp. z o.o. realizuje kolejny projekt nr. POPW.01.02.00-20-0012/21

pt. „Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku szwajcarskim i niderlandzkim”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.


Okres realizacji projektu: 21.04.2021 r. – 31.12.2022 r.


Budżet projektu: 768 592,93 PLN
w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 465 910,50 PLN.Celem projektu internacjonalizacji firmy Infinity Group Sp. z o.o. jest maksymalizacja zysków oraz zwiększanie wartości podmiotu poprzez dostarczanie usługi Digital Transformation (DT) na rynek niderlandzki i szwajcarski. Założeniem projektu jest przygotowanie do internacjonalizacji firmy "Infinity Group" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Infinity Group Sp. z o.o.) na rynku niderlandzkim (dawniej holenderskim) i szwajcarskim. Firma planuje wprowadzenie do sprzedaży usługi Digital Transformation (DT), czyli transformacji cyfrowej skierowanej do klientów biznesowych na wskazanych rynkach. Produktem przeznaczonym do internacjonalizacji jest usługa Digital Transformation (DT) będąca w portfolio firmy Infinity Group Sp. z o.o. i obecna na rynku polskim. Zaplanowane w ramach projektu działania pozwolą firmie na zostanie dostawcą usługi Digital Transformation i eksporterem na rynku niderlandzkim i szwajcarskim.

 

logo 

Internacjonalizacja

Realizujemy kolejny projekt:

Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynku niemieckim

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP


Okres realizacji projektu: 19.04.2019 r. – 31.12.2020 r.


Budżet projektu: 306 492,18 PLN
w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 212 301,10 PLN.Założeniem projektu jest przygotowanie do internacjonalizacji firmy Infinity Group na rynku kolejnym po brytyjskim, duńskim i szwedzkim - rynku niemieckim. Firma planuje wprowadzić do sprzedaży na rynku niemieckim usługę Digital Transformation skierowaną do klientów biznesowych. Digital Transformation jest procesem cyfrowej transformacji obejmującym modernizację ekosystemu informatycznego, procesów i strategii operacyjnych organizacji, dopasowanym indywidualnie do potrzeb klienta, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w zakresie mobilności, chmury i analityki. Zaplanowane w ramach projektu działania pozwolą firmie na zostanie dostawcą usługi Digital Transformation i eksporterem na rynku niemieckim.

logo 

Realizujemy projekt:

Internacjonalizacja firmy Infinity Group Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP


Okres realizacji projektu: 05.09.2018 r. - 04.03.2020 r.


Budżet projektu: 686 495,00 PLN
w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 493 340,00 PLN.Założeniem projektu jest przygotowanie do internacjonalizacji Infinity Group na rynkach brytyjskim, szwedzkim i duńskim. Firma wprowadza do sprzedaży za granicą usługę Digital Transformation skierowaną do klientów biznesowych. Digital Transformation jest procesem cyfrowej transformacji obejmującym modernizację ekosystemu informatycznego, procesów i strategii operacyjnych organizacji, dopasowanym indywidualnie do potrzeb klienta, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w zakresie mobilności, chmury i analityki. Celem projektu jest maksymalizacja zysków oraz zwiększanie wartości podmiotu poprzez dostarczanie usługi Digital Transformation na rynki zagraniczne. Całościowe plany strategiczne przedsiębiorstwa obejmują dywersyfikację rynków zbytu oraz wzrost sprzedaży. Wizja przedsiębiorstwa po wejściu na wskazane rynki europejskie to zostanie liczącym się dostawcą usługi Digital Transformation i znaczącym eksporterem na wyżej wymienionych rynkach.

logo 

Bon antywirusowy

  1. Cele projektu - Dostosowanie prowadzonej działalności do  funkcjonowania w czasie epidemii,  reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych, z tym związanych
  2. Planowane efekty

Uruchomiono wewnętrzny system do wideokonferencji, który ulepszy kontrolę nad organizacją konferencji oraz znacząco zmniejszy ryzyko ujawnienia poufnych informacji poruszanych podczas wirtualnych spotkań. Zastosowane rozwiązanie technologiczne znacząco podniosło jakość dźwięku i obrazu i jednocześnie pozwoliło na zachowanie odpowiedniej bezpiecznej odległości od siebie uczestników w sali konferencyjnej.

Rozszerzono zakres wykonywanych kopii zapasowych o urządzenia powierzone pracownikom do pracy zdalnej – znacząco powiększono zasób przestrzeni dyskowej w siedzibie firmyWartość projektu (tj. całkowita wartośc projektu)  131 634,60 zł brutto


Wartość Funduszy Europejskich (tj. wartość wypłaconego grantu)  96.210,00 zł
logo 

Infinity Group sp. z o.o. otrzymała Grant udzielony ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „BON antywirusowy” nr BON 13