Zarządzanie wartością dla klienta

Zarządzanie wartością koncentruje się wokół większej rentowności projektowanych i obsługiwanych interakcji z użytkownikami. Podczas tego procesu ustalamy i modyfikujemy elementy, które są związane z zachowaniami użytkowników oraz generowaniem przez nich korzyści finansowych dla firmy. Dokonujemy bezpośrednich pomiarów i optymalizujemy czynniki wpływające na decyzje zakupowe użytkowników oraz wydajność danego rozwiązania.

Poszczególne działania:

Łączymy biznes, technologię i doświadczenia użytkownika

Zarządzanie wartością użytkowników to szereg interdyscyplinarnych działań realizowanych na styku biznesu, technologii oraz projektowania doświadczeń użytkownika (customer experience, CX). Istotą podejmowanych aktywności jest wzrost przychodów. Dzięki zrozumieniu zachowań użytkowników i eksploracji danych, możliwe jest utrzymanie oraz większa rentowność najbardziej wartościowych interakcji. Zarządzanie wartością użytkowników jest podstawowym celem operacyjnym tworzenia produktów, usług i doświadczeń dostarczanych za pośrednictwem kanałów cyfrowych.

Podejmowane działania

Plan zarządzania wartością zawiera:

 • Kluczowe wskaźniki efektywności.
 • Strategia zarządzania danymi - określa istotne dane, a także sposób pozyskiwania, powiększania zasobów danych i ich wykorzystywanie.
 • Segmentacja Klientów, wzorce zachowań użytkowników i ustalenia związane z regułami ratingowymi w systemie pomiaru wartości użytkowników.
 • Wskazania dotyczące odpowiednich narzędzi i technologii, umożliwiających zarządzanie wartością użytkowników.
 • Analityczny plan wspierający podejmowanie decyzji operacyjnych. Celem jest maksymalna efektywność i możliwość testowania rezultatów działań w ramach zarządzania wartością użytkowników.


Uruchomienie, zarządzanie i pomiar działań podejmowanych w ramach zarządzania wartością użytkowników:

 • Nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach istniejącego ekosystemu cyfrowego.
 • Nowe elementy ekosystemu cyfrowego.
 • Zarządzanie kampaniami cyfrowymi, w tym automatyzacja działań marketingowych, zarzadzanie rekomendacjami, powiadomienia, personalizacja i optymalizacja layoutów stron internetowych (testy A/B) oraz testowanie.

Optymalizacja rozwiązań pod kątem wskaźników efektywności:

 • Ocena podejmowanych działań i realizowanych kampanii.
 • Optymalizacja działań w oparciu o analizę 360°, Google Analytics i Business Inteligence.

Raportowanie:

 • Raporty bieżące.
 • Raporty okresowe.

Dostarczone produkty

 • Plan zarządzania wartością
 • Realizacja i realizacja działań CVM
 • Raporty - raporty bieżące i okresowe

Napisz donas

Sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie.