CORE IG

CoreIG: nasz autorski system rozwoju niestandardowych rozwiązań

Nasze autorskie rozwiązanie pośredniczące, dzięki któremu możemy zaspakajać nawet bardzo specyficzne potrzeby naszych klientów. CORE IG umożliwia komunikację pomiędzy różnymi systemami i usługami, a także pozwala projektować i wdrażać niestandardowe rozwiązania niedostępne na rynku.

Dlaczego CORE IG

  • zaimplementowane bazowe funkcjonalności

  • szybkie uruchomienie aplikacji

  • realizacja niestandardowych rozwiązań

  • dopasowanie do potrzeb

Kluczowe funkcjonalności

Zunifikowany interfejs użytkownika

Interfejs pozwalający na szybką implementację dedykowanych komponentów funkcjonalnych spełniających niestandardowe oczekiwania i wymogi klientów.

Architektura mikroserwisów

System przygotowany jest do implementacji w architekturze mikroserwisów, dzięki czemu można uruchomić go w środowiskach skalowalnych, na przykład w klastrze Kubernetes..

Zarządzanie kontami użytkowników

Moduł zarządzania systemem obejmujący zarządzanie kontami użytkowników, nadawanie uprawnień dla określonych grup, logi systemowe, integrację z Active Directory, zarządzanie słownikami i parametrami systemu.

Kolejkowanie zadań, obsługa procesów asynchronicznych

System posiada wbudowane mechanizmy kolejkowania zadań, cache oraz implementacji procesów wewnętrznych co pozwala na szybkie tworzenie wydajnych usług.

Napisz do nas i dowiedz się, jak dzięki CoreIG rozwiniesz swój biznes

*Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem twoich danych osobowych jest Infinity Group Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, tel. +48 85 652 09 20, e-mail: biuro@infinity-group.pl. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail pod adresem iod@infinity-group.pl lub za pomocą korespondencji tradycyjnej wysłanej na adres naszej siedziby z dopiskiem „RODO”.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celu prowadzenia korespondencji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie korespondencji;
b. w celach archiwalnych – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami– podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f, Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym kontrahentom i podwykonawcom, w związku z realizacją obowiązków wynikających z zawartych z nimi umów w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji naszych usług.