CORE IG

CoreIG: nasz autorski system rozwoju niestandardowych rozwiązań

Nasze autorskie rozwiązanie pośredniczące, dzięki któremu możemy zaspakajać nawet bardzo specyficzne potrzeby naszych klientów. CORE IG umożliwia komunikację pomiędzy różnymi systemami i usługami, a także pozwala projektować i wdrażać niestandardowe rozwiązania niedostępne na rynku.

Dlaczego CORE IG

  • zaimplementowane bazowe funkcjonalności

  • szybkie uruchomienie aplikacji

  • realizacja niestandardowych rozwiązań

  • dopasowanie do potrzeb

Kluczowe funkcjonalności

Zunifikowany interfejs użytkownika

Interfejs pozwalający na szybką implementację dedykowanych komponentów funkcjonalnych spełniających niestandardowe oczekiwania i wymogi klientów.

Architektura mikroserwisów

System przygotowany jest do implementacji w architekturze mikroserwisów, dzięki czemu można uruchomić go w środowiskach skalowalnych, na przykład w klastrze Kubernetes..

Zarządzanie kontami użytkowników

Moduł zarządzania systemem obejmujący zarządzanie kontami użytkowników, nadawanie uprawnień dla określonych grup, logi systemowe, integrację z Active Directory, zarządzanie słownikami i parametrami systemu.

Kolejkowanie zadań, obsługa procesów asynchronicznych

System posiada wbudowane mechanizmy kolejkowania zadań, cache oraz implementacji procesów wewnętrznych co pozwala na szybkie tworzenie wydajnych usług.

Skontaktuj się znami

Sprawdź, jak możesz wykorzystać nasze rozwiązania