Implementacja

Celem tego etapu jest dostarczenie Klientowi rozwiązania, opracowanego zgodnie z wymaganiami biznesowymi i ustaleniami dokonanymi w poprzednich etapach.

Poszczególne działania:

Dostarczone produkty

  • Działające środowisko produkcyjne.
  • Skonfigurowane środowiska testowe, prezentacyjne i produkcyjne.
  • Testy oprogramowania przeprowadzone zgodnie z założonym planem.
  • Kompletna i aktualna dokumentacja.
  • Przygotowane procedury.
04

Wsparcie i utrzymanie

Sprawdź

Napisz donas

Sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie.