Poznawanie Klienta

Zaczynamy od zrozumienia Twojego modelu biznesu. Musimy znać odpowiedzi na pytania: jak firma jest zarządzana, jak generuje koszty i przychody, na czym polega jej przewaga konkurencyjna. Dzięki temu określimy możliwości digitalizacji, zwiększające wydajność i przewagę rynkową Twojego biznesu.

Poszczególne działania:

Dostarczone produkty

  • Podsumowanie analizy wstępnej i oceny stopnia cyfryzacji
  • Podsumowanie przeprowadzonych prac analitycznych
  • Podsumowanie opracowanych rekomendacji i strategia digitalizacji
  • Dokument określający zakres podejmowanego projektu i podsumowanie analizy RAID
02

Projektowanie rozwiązań

Sprawdź

Napisz donas

Sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie.