Kentico Analytics Services

Monitorowanie zachowań użytkowników i skuteczności działań marketingowych

Kentico Analytics – analizuj zachowanie użytkowników swojej strony
zgodnie z RODO

Kentico jest zaawansowaną platformą DXP oferującą narzędzia przeznaczone do zarządzania treścią, sprzedażą, a także cyfrowym marketingiem. Może być również użyta do generowania raportów, które pomogą zrozumieć zachowania klientów i innych osób odwiedzających stronę internetową. Aby wykorzystać pełen potencjał narzędzi analitycznych dostępnych w ramach platformy Kentico, proces wdrażania analityki należy rozplanować i połączyć go ze strategią marketingową oraz personalizacją, co może wydawać się trudne i pracochłonne.

W Infinity Group wiemy, jak przeprowadzić ten proces w sposób optymalny i skuteczny - myślimy o tym od samego początku projektowania nowych cyfrowych ekosystemów. Co więcej, w zakresie analityki dostarczamy naszym klientom nie tylko odpowiednie mechanizmy, ale także szczegółowe raporty oraz wiedzę w postaci szkoleń i warsztatów prowadzonych przez naszych analityków i marketerów. Dzieląc się doświadczeniem, zarówno uczymy obsługi dostępnych narzędzi, jak i pomagamy podejmować adekwatne decyzje biznesowe umożliwiające skuteczną optymalizację konwersji.

Web analytics — główna aplikacja
z raportami platformy Kentico Xperience

Aplikacja Web analytics przedstawia raporty statystyczne dotyczące:

 • odbiorców serwisu,
 • pozyskania ruchu,
 • zachowania użytkowników,
 • przeglądarek, ekranów i systemów używanych do interakcji ze stroną.

Rozumiemy jednak, że standardowe raportowanie nie zaspokoi w pełni wszystkich potrzeb Twojego biznesu - by odpowiedzieć na nie kompleksowo opracowujemy dashboardy i tworzymy raporty dostosowane do indywidualnych wymagań naszych klientów. Umożliwiamy śledzenie ważnych czynności wykonywanych przez użytkowników i udostępniamy raporty analityczne, konstruując je tak, by ułatwić monitorowanie oraz analizę danych istotnych z punktu widzenia klienta.

Śledzenie efektywności działań marketingowych

Przeprowadzenie skutecznej kampanii wymaga zebrania i przeanalizowania danych dotyczących zachowania obecnych i potencjalnych klientów. Platforma Kentico pozwala generować raporty w celu skutecznego:

 • Kentico - Services - Analytics - Analysis - Icon EN

  Planowania kolejnych kampanii

 • Kentico - Services - Analytics - Optimization - Icon EN

  Optymalizowania aktualnie prowadzonych działań

 • Kentico - Services - Analytics - Future Campaigns - Icon EN

  Analizowania zachowania docelowych odbiorców kampanii

 • Kentico - Services - Analytics - Personalization - Icon EN

  Personalizowania komunikacji

Analiza skuteczności komunikacji mailowej

Obecne zmiany norm prawnych oraz tendencji użytkowników sprawiają, że e-maile i newslettery stają się coraz bardziej istotnymi kanałami komunikacji z punktu widzenia marketingu internetowego. Aplikacja Kentico E-mail marketing umożliwia ocenianie skuteczności poszczególnych kampanii mailowych na podstawie:

 • współczynnika otwarć,
 • współczynnika kliknięć,
 • współczynnika rezygnacji z subskrypcji.

Wykorzystując możliwości Kentico, stworzymy raporty oceniające skuteczność komunikacji mailowej na podstawie odwiedzin poszczególnych stron oraz konwersji zakupowej. Platforma ta pozwala także na powiązanie działań marketingowych z poszczególnymi konwersjami.

Zwiększ liczbę konwersji za pomocą testów A/B

Analitycy Infinity Group pomogą zwiększyć liczbę konwersji oraz zaangażowanie użytkowników serwisów za pomocą testów A/B, testując zarówno strony, jak i mailingi. Testy te pozwalają zdobyć cenne dane służące ocenie efektywności działań, dzięki czemu możliwe jest: zwiększenie zaangażowania klientów, pozyskanie nowego ruchu oraz optymalizacja treści i sposobu ich prezentacji. Skuteczne przeprowadzenie tych testów i analiza wyników wymagają czasu oraz wiedzy, dlatego warto powierzyć to zadanie specjalistom.

To jeszcze nie wszystkie raporty!

W arsenale funkcjonalności Kentico Xperience znajduje się jeszcze jedno przydatne narzędzie — aplikacja Reporting, która wyświetla raporty dotyczące różnych aspektów całej witryny, poszczególnych stron oraz zagadnień e-commerce. Nasi programiści korzystają z niej jako bazy do wyświetlania personalizowanych raportów, zbudowanych w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych naszych klientów.

Tak wiele danych, masa raportów, ale co z ochroną danych i RODO?

Skuteczne korzystanie z opisanych narzędzi dostępnych w ramach Kentico wymaga zachowania zgodności z RODO, a także innymi regulacjami prawnymi takimi jak PII oraz CCPA. Użytkownicy powinni wyrazić zgody na nasze działania, a ich dane muszą być chronione. Z tego względu aplikacja Kentico Data protection umożliwia:

 • zarządzanie danymi dotyczącymi użytkowników,
 • weryfikowanie udzielenia zgód marketingowych przez użytkowników,
 • tworzenie różnego typu zgód związanych z różnymi aspektami działalności,
 • przenoszenie danych, wgląd do danych, a także zaspokojenie prawa do bycia zapomnianym,
 • wdrożenie algorytmów szyfrujących dane umieszczane w bazach Kentico.

Odkryj kolejną usługę

Consulting Kentico

Skontaktuj się znami

Sprawdź, jak możesz wykorzystać nasze rozwiązania