Narzędzia digital marketingu — 4 kluczowe czynniki skutecznej implementacji

Narzędzia digital marketingu, oferowane w formie samodzielnych usług lub wbudowane w platformy DXP i systemy CMS zapewniają szeroki wachlarz możliwości. Przeglądając strony internetowe takich narzędzi, a także ich prospekty i materiały reklamowe można odnieść wrażenie, że są one gotowymi do użytkowania systemami, które będą skutecznie wspierać rozwój biznesu.

Dość często okazuje się, że wprowadzenie wybranego narzędzia zamiast spodziewanych „cudów” przyniosło ogrom frustracji. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na to pytanie jest prosta, ale nie do końca oczywista. Kluczowy jest sposób ich wdrożenia!

1.  Faza planowania

O funkcjach marketingowych należy myśleć już w fazie planowania projektu. Menedżerowie przeprowadzający proces cyfrowej transformacji często mówią o tym, że potrzebują nowej strony, nowej platformy sprzedażowej i nowych narzędzi digital marketingu. Niestety dość często postrzegają te wszystkie rzeczy jako odrębne i niezależne etapy realizacji zadania. Strona, aplikacja, baza danych, platforma sprzedażowa i system analityczny to elementy, które powinny tworzyć spójny i dobrze zaplanowany ekosystem. W przeciwnym razie nie będą spełniać pokładanych w nich oczekiwań. Implementacja narzędzi marketingowych powinna być planowana w kontekście każdego z pozostałych bloków funkcjonalnych projektu i vice versa. Tylko w ten sposób można stworzyć w pełni funkcjonalny system digital marketingu. W związku z tym, staranne przeprowadzenie fazy planowania projektu przez analityków biznesowych jest czynnikiem niezbędnym do skutecznego wprowadzenia mechanizmów marketing automation.

2. Wdrożenie

Potrzeby związane z digital marketingiem powinny być również brane pod uwagę na etapie wdrażania projektu. Funkcje oferowane przez platformy marketingowe, a także narzędzia wbudowane w systemy klasy DXP zawsze wymagają przeprowadzenia prac programistycznych i konfiguracyjnych. Dopiero wtedy będą one wspierać rozwój firmy i zaspokajać potrzeby biznesowe w oczekiwanym zakresie. Ponadto warto pamiętać o tym, że większość projektów cyfrowych wymaga dopasowania specyficznych funkcji marketingowych dla danej branży, a nawet dla danej firmy. Platformy DXP oferują standardowe rozwiązania, takie które są odpowiedzią na realizację najpopularniejszych potrzeb biznesowych. Dopasowanie narzędzi do konkretnych oczekiwań danej firmy zwykle wymaga zaprogramowania kilku funkcji od podstaw lub rozszerzenia możliwości oferowanych przez standardowe funkcje systemu DXP. Czasami są to małe rzeczy, które w praktyce robią ogromną różnicę. Oczywiście takie prace programistyczne to dodatkowy koszt. Jeżeli wdrożenie projektu zostanie poprzedzone dogłębną analizą potrzeb biznesowych, koszt ten nikogo nie zaskoczy. Będzie on uwzględniony na etapie planowania  procesu wdrożenia.

3. Doświadczenie zespołu programistycznego

Tworzenie nowych i rozszerzanie możliwości istniejących funkcji narzędzi marketingowych zdecydowanie wymaga doświadczenia i może okazać się sporym wyzwaniem. Systemy analityczne i marketingowe najpopularniejszych platform DXP to skomplikowane sieci połączonych ze sobą struktur. Praca z nimi wymaga solidnego wgryzienia się w dokumentację, a także tworzenia zwinnego, rozszerzalnego i wysoce zoptymalizowanego kodu. W związku z tym warto sprawdzić doświadczenie zespołu programistycznego, który ma pracować nad projektem. Dodatkowym atutem takiego zespołu będzie obecność specjalisty do spraw digital marketingu. Odpowiedni zespół z pewnością będzie w stanie rozszerzyć standardowe możliwości platformy DXP w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb biznesowych związanych z projektem. Nasze doświadczenia pokazują, że właśnie to połączenie sił – wysokich kompetencji programistów i ich współpraca z analitykami oraz specjalistami do spraw marketingu pozwalają nam wdrażać bardzo skomplikowane serwisy (jak na przykład multikino.pl lub canalplus.pl), gdzie udało się nam uzyskać pełen obraz aktywności użytkowników pomimo złożoności systemów. 

W projektach tych musieliśmy łączyć interakcje użytkowników z wieloma usługami sprzedażowymi i agregować dane transakcyjne pochodzące z wielu różnych źródeł. Ponadto w przypadku serwisu canalplus.pl stworzyliśmy dedykowane rozwiązanie analityczne umożliwiające dokładny pomiar skuteczności zaimplementowanych mechanizmów personalizacyjnych. Umożliwia ono stałe usprawnianie tych mechanizmów i tworzenie w tym ekosystemie kolejnych zautomatyzowanych procesów marketingowych.

narzędzia digital marketingu — 4 kluczowe czynniki skutecznej implementacji 1

4. Szkolenia i warsztaty

Nie należy zapominać o tym, że marketerzy obsługujący platformę muszą być odpowiednio przeszkoleni. Platformy DXP oferują wiele narzędzi marketingowych. Nie wystarczy wiedzieć jak posługiwać się każdym z nich. Ważnym czynnikiem jest świadomość tego, jak należy je wykorzystywać  w kontekście działania pozostałych funkcji marketingowych. Przemyślana strategia korzystania ze wszystkich dostępnych funkcji to klucz do sukcesu i pozyskania lojalnych klientów. Praca z narzędziami digital marketingu wymaga nie tylko specyficznych umiejętności, ale także pracy zgodnie z określonymi procedurami. W związku z tym zespół marketerów powinien wziąć udział w dedykowanych warsztatach szkoleniowych. Naszym partnerom biznesowym zawsze dostarczamy dokładną dokumentację każdej funkcji projektu oraz organizujemy warsztaty, na których szkolimy ich pracowników tak, aby mogli skutecznie przejąć pełnię obsługi wdrożonego projektu. Niektórzy klienci wolą jednak wzmacniać kompetencje swoich pracowników w innych obszarach niż digital marketing, a więc decydują się na outsourcing naszych specjalistów do spraw digital marketingu.

Zgodnie z raportem  Digital 2021: Global Overview (https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report) z Internetu korzysta już aż 4,66 miliarda osób. Stanowi to 59,5% całej światowej populacji. Odsetek ten stale wzrasta. Ponadto urządzenia mobilne sprawiają, że w sieci spędzamy co raz więcej czasu. W związku z tym inwestowanie w działania digital marketing nabiera coraz większej wagi. Współczesne platformy DXP oferują wiele funkcji, ale skorzystanie z ich pełnego potencjału wymaga dokładnego zaplanowania projektu, solidnego wdrożenia i właściwego utrzymania. Warto więc powierzyć to zadanie rzetelnym i doświadczonym specjalistom.

Skontaktuj się z nami

Previous Post
Next Post