Tworzenie efektywnej strategii: kompleksowy przewodnik

W świecie biznesu sukces można przypisać wielu czynnikom, jednak często pomijanym, lecz kluczowym aspektem jest solidna strategia. Działa ona jak plan, który pozwala podejmować decyzje i śledzić postępy w osiąganiu konkretnych celów zgodnych z ogólną wizją organizacji. Niektórzy uznają proces tworzenia strategii za stratę czasu, wskazując na dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe. To podejście jest jednak niesłuszne – należy bowiem pamiętać, że niezbędna w biznesie elastyczność nie wyklucza strategicznego myślenia i planowania. W rzeczywistości działanie na bazie strategii pozwala firmom lepiej adaptować się do zmian i wykorzystywać nadarzające się okazje.

W tym wpisie blogowym zgromadziliśmy najważniejsze spostrzeżenia z naszej serii postów na LinkedIn, aby dostarczyć Ci praktycznych wskazówek do opracowania zwycięskiego planu działania. Niezależnie od tego, czy jesteś młodym przedsiębiorcą, doświadczonym liderem w biznesie, czy po prostu chcesz poprawić swoje umiejętności planowania strategicznego, jesteśmy przekonani, że znajdziesz w tym tekście wiele wartościowych informacji na temat projektowania i wdrażania skutecznych strategii.

W jakim celu tworzy się strategie?

Dzięki wieloletniej obecności na rynku i współpracy z czołowymi markami zdobyliśmy niezbędne umiejętności, które pozwalają nam pomagać klientom w tworzeniu strategii cyfrowych. Nasze doświadczenie w biznesie wielokrotnie pokazało nam, że posiadanie silnej strategii jest kluczem do sukcesu, choć opracowanie jej i efektywna realizacja stanowią niemałe wyzwanie. Na wstępie warto jednak zastanowić się, dlaczego warto ją stworzyć.

Niektórzy porównują strategię z mapą, która pomaga koordynować podjęte działania i weryfikować je, by w efekcie prowadzić firmę do osiągnięcia określonych celów. Inni dodają, że ze strategią często jest jak z piłką nożną – każdy inaczej postrzega to, jak należy ją tworzyć i w jaki sposób ma działać. Jednak wszyscy pozostają zgodni co do tego, że każda strategia wskazuje:

 • kierunek wzrostu firmy,
 • jej kluczowe cele
 • oraz plan określający sposób ich osiągania.

Działanie po omacku – bez jasno określonego planu –  to sabotaż dla biznesu. Brak strategii blokuje rozwój firmy i przyczynia się do podejmowania niespójnych, a zarazem nieskutecznych działań. Ponadto może prowadzić do dezorganizacji w środowisku pracy, co z kolei skutkuje spadkiem zaangażowania i produktywności pracowników. Innymi słowy, rezygnacja z działania na bazie strategii uniemożliwia organizacji osiągnięcie pełnego potencjału i odnoszenie długofalowych sukcesów.

Budowanie strategii: co musisz wiedzieć?

Jak już wspomnieliśmy, uniwersalny przepis na skuteczną strategię nie istnieje, jednak można wskazać trzy elementy, które należy bezwzględnie przeanalizować przed przystąpieniem do jej tworzenia:

 1. Misja – cel firmy, który mówi o tym, co firma chce osiągać w teraźniejszości.
 2. Wizja – cele długoterminowe i spodziewany wpływ, który biznes ma wywrzeć na otoczenie poprzez podejmowane działania.
 3. Wartości – określają sposób realizacji misji i reprezentują podstawowe przekonania liderów organizacji.

Rozważenie, sprecyzowanie, a wreszcie spisanie i zakomunikowanie tych fundamentów pozwoli na dalszych etapach weryfikować skuteczność podjętych działań. Ich spójność z misją, wizją i wartościami jest kluczem do sukcesu i zagwarantuje rozwój organizacji.

Kolejnym krokiem do umocnienia fundamentu, na którym zbudujesz skuteczną strategię, jest dogłębna analiza prowadząca do zrozumienia rynku i branży, w tym także działań konkurencji. Na jej podstawie możesz opracować ścieżkę dotarcia do potencjalnych klientów, twojej grupy docelowej, dzięki której finalnie uda Ci się zrealizować przyjętą na wstępie Wizję. Ważne: Pamiętaj o tym, by w proces tworzenia strategii zaangażować cały swój zespół. Nie tylko informuj go o kierunkach, w jakich będzie rozwijać się firma, ale pozwól mu na nie wpływać. Wypracuj takie fundamenty, pod którym każdy członek zespołu będzie gotów się podpisać.

Metoda SMART a wskazywanie celów strategicznych

Znając potrzeby i wymagania rynku, na którym działasz, możesz przystąpić do kolejnego kroku i wskazać cele strategiczne. Mają one służyć ukierunkowaniu przyszłych procesów decyzyjnych na realizację określonych założeń, a co za tym idzie – wypełnienie się Misji i Wizji organizacji. Wyznaczając cele strategiczne, zadbaj o to, by wszystkie były SMART, czyli:

 • Specific (Konkretne);
 • Measurable (Mierzalne);
 • Achievable (Osiągalne) lub Attractive (Atrakcyjne);
 • Relevant (Istotne) lub Realistic (Realistyczne);
 • Time-Bound (Określone w czasie).

Wykorzystanie tego akronimu pozwala stworzyć listę precyzyjnych, a zarazem osiągalnych celów. Choć jego rozwinięcia mogą się między sobą różnić, zastosowanie dowolnego wariantu metody SMART prowadzi w jednym kierunku: pozwala formułować cele pozbawione ogólników, co z kolei ułatwi monitorowanie postępów w ich realizacji.

Strategia przygotowana – i co dalej?

Wdrożenie strategii i połączenie jej realizacji z codziennymi zadaniami jest w zasadzie największym wyzwaniem, przed którym staje organizacja. Co zatem zrobić, by wyznaczone cele SMART powiązać z poszczególnymi obszarami funkcjonowania firmy? Zacznij od jasnego zakomunikowania stworzonej strategii i upewnij się, że każdy członek zespołu rozumie swoją rolę w jej realizacji. Następnie wyznacz obowiązki i rozdziel posiadane zasoby tak, by wesprzeć każdy etap osiągania poszczególnych celów.

Mierzenie efektywności wdrożonej strategii

Działanie na podstawie strategii wymaga także ciągłego monitorowania postępów: weryfikowania, czy podejmowane działania przynoszą spodziewane efekty. Jeśli po pewnym czasie firma stoi w miejscu i w żaden sposób nie przybliża się do osiągnięcia celów, trzeba znaleźć źródło problemu i wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany. Jak zatem sprawdzać skuteczność opracowanej strategii?

Zacznij od opracowania tzw. KPI-ów (Key Performance Indicators) – wskaźników efektywności, z których każdy będzie ściśle związany z danym celem strategicznym. Dla każdego KPI określ konkretne wartości jako benchmarki, punkty odniesienia, względem których będziesz śledzić postępy firmy. Wybór odpowiednich KPI ułatwi wskazanie obszarów wymagających poprawy i pozwoli szybko wprowadzić niezbędne zmiany.

Pamiętaj, że wskaźniki te będą różnić się w zależności od przyjętych celów. Przykładowo, jeśli jak my, stawiasz na rozwój na rynkach zagranicznych, monitoruj procent przychodów ze sprzedaży zagranicznej – nie weryfikuj tego celu na podstawie liczby wyświetleń Twojej strony internetowej czy reakcji w mediach społecznościowych.

Zastanawiasz się, jakie inne Key Performance Indicators możesz wykorzystać? Poniżej znajdziesz listę dodatkowych  przykładów:

 • wskaźniki finansowe, takie jak przychody, zyski, zwrot z inwestycji (ROI), pozwolą Ci monitorować efektywność finansową organizacji;
 • wskaźniki związane z satysfakcją klientów, na przykład Net Promoter Score (NPS) do oceny lojalności klientów, liczba zgłoszonych reklamacji – dzięki takim kryteriom sprawdzisz, czy udaje Ci się odpowiadać na potrzeby i wymagania klientów;
 • wskaźniki aktywności w social mediach: zaangażowanie, wzrost liczby obserwujących, skuteczność płatnych kampanii – wszystko to pozwoli Ci ocenić rozpoznawalność swojej firmy na danych platformach.

Warto raz jeszcze podkreślić, że każda organizacja musi samodzielnie określić własne KPI, opierając się przede wszystkim na wyznaczonych celach strategicznych, a także zrozumieniu rynku, znajomości grupy docelowej i innych aspektach omówionych na początku artykułu.

Celebrowanie sukcesów

Zwracaliśmy już uwagę na to, jak ważne jest komunikowanie strategii członkom zespołu oraz angażowanie ich w proces jej tworzenia. Nie mniej istotne jest informowanie o rezultatach wdrożenia, wspólne wprowadzanie niezbędnych zmian przyjętym planie, a przede wszystkim świętowanie sukcesów – niezależnie od ich skali. Skoro dbasz o to, by każdy członek zespołu czuł się odpowiedzialny za rozwój firmy, zatroszcz się także o to, by czuł się dumny z wypracowanych efektów. Znajduj czas na to, by docenić indywidualnie każdego, kto przyłożył się do osiągnięcia nie tylko samego celu, ale też poszczególnych kroków milowych na drodze do całościowego sukcesu.

Podsumowanie

Znaczenie opracowania planu strategicznego jest nie do przecenienia – nie tylko w świecie cyfrowym, lecz w każdej innej branży. Rozwój biznesu nie jest możliwy bez strategicznego myślenia, a poprzez skonstruowanie precyzyjnego planu działania, wyznaczenie celów SMART i wybranie odpowiednich wskaźników KPI do pomiaru sukcesu, firmy mogą zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie pożądanych rezultatów.

Niezależnie od tego, czy opracowałeś już strategię, czy dopiero zamierzasz podjąć się tego wyzwania – jesteśmy przekonani, że wskazówki z tej publikacji pomogą Ci obrać właściwy tor działania lub sprawnie na niego wrócić. Jeśli zaś chcesz stworzyć skuteczną strategię digitalową i zbudować obecność organizacji w dostępnych kanałach cyfrowych – skontaktuj się z nami, a chętnie opowiemy Ci, jak możemy w tym pomóc!


Skontaktuj się z nami

Previous Post
Next Post