avatar of paweł drągowski

Paweł Drągowski

Analityk biznesowy w Infinity Group
Modelowanie w analizie biznesowej

Modelowanie w analizie biznesowej

Analiza biznesowa jest wieloaspektową dziedziną, która odgrywa istotną rolę w usystematyzowanym procesie wytwarzania oprogramowania. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że działania analityczne obejmują pozyskiwanie, opracowywanie i zarządzanie informacjami (wymaganiami) uzyskanymi za pomocą różnych technik od poszczególnych interesariuszy. Efektem prac analityka jest zatem wytworzenie dokumentacji, która w szczegółowy sposób systematyzuje zidentyfikowane potrzeby (problemy) użytkowników i przekuwa…