avatar of monika leszczyńska

Monika Leszczyńska

Analityk Biznesowy w Infinity Group
Project Discovery – czym jest i jaką rolę pełni w nim analityk biznesowy?

Project Discovery – czym jest i jaką rolę pełni w nim analityk biznesowy?

Project Discovery jest jednym z pierwszych etapów tworzenia produktu cyfrowego. Celem tego etapu jest zebranie jak najwięcej informacji na temat realizowanego projektu, zbadanie jego założeń biznesowych i technicznych oraz wyznaczenie dalszych kroków projektowych. Na czym polega praca Analityka Biznesowego (ang. Business Analyst) na etapie Project Discovery? Analityk pozyskuje i analizuje dane, cele i potrzeby interesariuszy, a…