Jak znaleźć lub odtworzyć raporty UA w GA4: Odbiorcy

Korzystasz z Google Analytics 4, ale nie możesz przyzwyczaić się do jego interfejsu? Jeśli należysz to tej grupy analityków, których rozprasza nowy wygląd narzędzia, zapewne zastanawiasz się, czy w GA4 da się odtworzyć raporty dobrze znane Ci z GA3. Odpowiedź brzmi: i tak, i nie.

Część raportów predefiniowanych można zbliżyć zawartością do wymiarów i metryk z GA3. Istnieje jednak szeroka gama nowych wymiarów i metryk wprowadzonych do GA4, których próżno szukać w poprzedniej wersji tego narzędzia. Warto pamiętać, że odpowiednia konfiguracja usługi GA4 lub strumienia danych pozwala w znacznym stopniu wpłynąć na wygląd domyślnego zestawu raportów.

Artykuł ten jest częścią cyklu dotyczącego dostosowywania GA4 do własnych potrzeb: będziemy stopniowo przechodzić przez proces tworzenia kolejnych raportów według układu sekcji z Universal Analytics (tzn. z podziałem na kategorie: Odbiorcy, Pozyskanie, Zachowanie, Konwersje). W tym tekście przedstawię proces tworzenia raportu dot. odbiorców, a także przyjrzę się tzw. raportom Eksploracji – raportom doskonale znanym użytkownikom GA360, które udostępniono wszystkim w najnowszej wersji Google Analytics.

Z tego poradnika dowiesz się zatem, gdzie znaleźć sekcję raportów standardowych w Universal Analytics oraz poznasz jej lokalizację w GA4. Otrzymasz także konkretne wskazówki dotyczące tego, jak przygotować poszczególne raporty: ścieżkę postępowania i dane umożliwiające dostosowanie raportu GA4 do wersji UA, a także screen gotowego raportu niestandardowego/raportu eksploracji. Korzystając z tych instrukcji, bez trudu skonfigurujesz własne raporty – nie tylko na bazie tych z Universal Analytics.

WAŻNE!

Przedstawione niżej raporty to propozycja naszego pomysłu na odwzorowanie raportów z Universal Analytics. Traktuj je więc jako inspirację w poszukiwaniu optymalnego zestawu raportów, wymiarów i metryk.

Raporty Universal Analytics w Google Analytics 4 dotyczące sekcji Odbiorcy

Porównując zawartość raportów w sekcji Odbiorcy między narzędziami Universal Analytics oraz Google Analytics 4, łatwo zauważyć jak mocno minimalistycznym narzędziem stało się GA4 w swojej standardowej wersji.

Domyślna sekcja Odbiorcy w Universal Analytics:

Raporty -> Odbiorcy

1. raporty universal analytics odbiorcy
1. Raporty Universal Analytics Odbiorcy

Domyślna sekcja Użytkownik w GA4:

Raporty -> Użytkownik

2. raporty google analytics 4 uzytkownik
2. Raporty Google Analytics 4 Uzytkownik

Poniżej znajdziesz niestandardowe konfiguracje wybranych raportów, które pomogą Ci odnaleźć się w nowym świecie analityki wg GA4.

UA Odbiorcy  -> Przegląd w GA4

Raport ten skupia się na kluczowych metrykach dotyczących zachowań odbiorców w określonych ramach czasowych: miesiącu, tygodniu, dniu i godzinie. Zestaw danych uwydatnia dynamikę użytkowników, w tym całkowitą liczbę, aktywność, proporcję nowych do powracających, a także szczegółowe statystyki dotyczące sesji i wyświetleń, co pozwala na dogłębną analizę zaangażowania i retencji. Wykorzystując wykres liniowy do wizualizacji trendów, raport podkreśla krytyczne wskaźniki wydajności, takie jak sesje na użytkownika, wyświetlenia na sesję oraz średni czas trwania sesji, dostarczając istotnych informacji. Te informacje umożliwiają z kolei optymalizację strategii marketingowych online i wspierają podejmowanie opartych na danych decyzji biznesowych. Kładąc nacisk na współczynnik odrzuceń, raport oferuje również wgląd w obszary, które wymagają poprawy, pomagając firmom skutecznie zwiększać zaangażowanie użytkowników i konwersję.

Nawigacja

Wejdź do „Biblioteki raportów” -> nad listą raportów kliknij „Utwórz nowy raport” -> wybierz poniższe dane w konfiguracji:

Wymiary:

 • Miesiąc (Domyślny)
 • Tydzień
 • Dzień
 • Godzina

Metryki:

 • Całkowita liczba użytkowników
 • Użytkownicy (Aktywni użytkownicy)
 • Nowi użytkownicy
 • Powracający użytkownicy
 • Sesje
 • Sesje na użytkownika
 • Wyświetlenia
 • Wyświetlenia na użytkownika
 • Wyświetlenia na sesję
 • Średni czas trwania sesji
 • Współczynnik odrzuceń

Wykresy:

 • Wykres liniowy

Raporty -> Audience -> Audience Overview

3. raport universal analytics odbiorcy przeglad w google analytics 4
3. Raport Universal Analytics Odbiorcy Przeglad w Google Analytics 4

UA Odbiorcy -> Przegląd: Język w GA4

Raport skupia się na zrozumieniu i optymalizacji interakcji odbiorców z różnych grup językowych, wykorzystując do tego celu takie wymiary jak kod języka i język. Analiza ta szczegółowo bada metryki kluczowe, w tym całkowitą liczbę użytkowników, aktywnych i nowych użytkowników, a także powracających, dostarczając cennych wglądów w sesje i wyświetlenia w kontekście poszczególnych języków. Dzięki wykorzystaniu wykresu liniowego do przedstawienia tych danych raport podkreśla istotne kwestie użytkowników wielojęzycznych, takie jak sesje na użytkownika, wyświetlenia na sesję oraz średni czas trwania sesji. Szczególną uwagę zwraca się na współczynnik odrzuceń, co pozwala zidentyfikować potencjalne bariery językowe w treściach online lub problemy użytkownika. Ta wielowymiarowa analiza pomaga w dostosowywaniu strategii contentowej i marketingowej do globalnej i różnorodnej publiczności, umożliwiając personalizację treści, zwiększanie zaangażowania i ostatecznie prowadząc do wyższej konwersji w skali globalnej.

Nawigacja

Wejdź do „Biblioteki raportów” -> znajdź raport „Audience Overview” -> kliknij w ikonę „Więcej” po prawej stronie nazwy raportu -> kliknij „Utwórz kopię” -> wybierz poniższe dane w konfiguracji:

Wymiary:

 • Kod języka (Domyślny)
 • Język

Metryki:

 • Całkowita liczba użytkowników
 • Użytkownicy (Aktywni użytkownicy)
 • Nowi użytkownicy
 • Powracający użytkownicy
 • Sesje
 • Sesje na użytkownika
 • Wyświetlenia
 • Wyświetlenia na użytkownika
 • Wyświetlenia na sesję
 • Średni czas trwania sesji
 • Współczynnik odrzuceń

Wykresy:

 • Wykres liniowy

Raporty -> Audience -> Audience Overview Language

4. raport universal analytics odbiorcy przeglad jezyk w google analytics 4
4. Raport Universal Analytics Odbiorcy Przeglad Jezyk w Google Analytics 4

UA Odbiorcy -> Przegląd: Lokalizacja w GA4

Raport skupia się na odbiorcach z perspektywy geograficznej, wykorzystując wymiary takie jak kraj, miasto, region i subkontynent. Pozwala więc uzyskać dogłębne wglądy w zachowania użytkowników w różnych lokalizacjach. Przez analizowanie kluczowych metryk, w tym całkowitej liczby użytkowników, aktywnych, nowych i powracających, a także danych dotyczących sesji i wyświetleń, raport oferuje strategiczne wglądy w to, jak różne demografie geograficzne wchodzą w interakcje z platformą online. Wykorzystanie wykresu liniowego pomaga zilustrować trendy i wzorce użytkowania w czasie w tych różnych obszarach, podkreślając wskaźniki takie jak sesje na użytkownika, wyświetlenia na sesję oraz średni czas trwania sesji. W szczególności współczynnik odrzuceń wskazuje na potencjalne problemy z treścią lub użytecznością dla określonych lokalizacji. Ta analiza jest nieoceniona dla firm pragnących optymalizować swoje strategie marketingowe online, personalizować treści i funkcje dla odbiorców z różnych regionów, co w rezultacie prowadzi do zwiększenia zaangażowania, lojalności klienta i globalnej konwersji.

Nawigacja

Wejdź do „Biblioteki raportów” -> znajdź raport „Audience Overview” -> kliknij w ikonę „Więcej” po prawej stronie nazwy raportu -> kliknij „Utwórz kopię” -> wybierz poniższe dane w konfiguracji:

Wymiary:

 • Kraj (Domyślny)
 • Miasto
 • Region
 • Subkontynent

Metryki:

 • Całkowita liczba użytkowników
 • Użytkownicy (Aktywni użytkownicy)
 • Nowi użytkownicy
 • Powracający użytkownicy
 • Sesje
 • Sesje na użytkownika
 • Wyświetlenia
 • Wyświetlenia na użytkownika
 • Wyświetlenia na sesję
 • Średni czas trwania sesji
 • Współczynnik odrzuceń

Wykresy:

 • Wykres liniowy

Raporty -> Audience -> Audience Overview Location

5. raport universal analytics odbiorcy przeglad lokalizacja w google analytics 4
5. Raport Universal Analytics Odbiorcy Przeglad Lokalizacja w Google Analytics 4

UA Odbiorcy -> Przegląd: Technologia w GA4

Raport skupia się na interpretacji zachowań użytkowników w zależności od używanej przez nich technologii, z uwzględnieniem takich wymiarów, jak przeglądarka i system operacyjny. Przez badanie metryk, takich jak całkowita liczba użytkowników, użytkownicy aktywni, nowi i powracający, a także szczegółowych danych sesji i wyświetleń, możemy zrozumieć, jak wybór platformy technologicznej wpływa na interakcje użytkowników z treściami online. Wykres liniowy skutecznie ilustruje tendencje w tych metrykach na przestrzeni czasu, umożliwiając firmom identyfikację wzorców używania określonych technologii. Szczególnie ważne wskaźniki, takie jak sesje na użytkownika, wyświetlenia na sesję, średni czas trwania sesji i współczynnik odrzuceń, rzucają światło na możliwe problemy z kompatybilnością lub preferencjami użytkowników. Ta wiedza jest kluczowa dla optymalizacji doświadczenia użytkownika, poprawy dostępności treści na różnych platformach i w rezultacie zwiększenia zaangażowania i lojalności użytkowników, niezależnie od ich wyboru technologii.

Nawigacja

Wejdź do „Biblioteki raportów” -> znajdź raport „Audience Overview” -> kliknij w ikonę „Więcej” po prawej stronie nazwy raportu -> kliknij „Utwórz kopię” -> wybierz poniższe dane w konfiguracji:

Wymiary:

 • Przeglądarka (Domyślny)
 • System operacyjny

Metryki:

 • Całkowita liczba użytkowników
 • Użytkownicy (Aktywni użytkownicy)
 • Nowi użytkownicy
 • Powracający użytkownicy
 • Sesje
 • Sesje na użytkownika
 • Wyświetlenia
 • Wyświetlenia na użytkownika
 • Wyświetlenia na sesję
 • Średni czas trwania sesji
 • Współczynnik odrzuceń

Wykresy:

 • Wykres liniowy

Raporty -> Audience -> Audience Overview Technology

6. raport universal analytics odbiorcy przeglad technologia w google analytics 4
6. Raport Universal Analytics Odbiorcy Przeglad Technologia w Google Analytics 4

UA Odbiorcy -> Przegląd: Urządzenia w GA4

Raport skupia się na tym, jak użytkownicy różnych urządzeń angażują się w treści cyfrowe, wykorzystując wymiary takie jak kategoria urządzenia, model, system operacyjny wraz z wersją oraz rozdzielczość ekranu. Analizując kluczowe metryki, w tym całkowitą liczbę użytkowników, użytkowników aktywnych, nowych, powracających, a także dane dotyczące sesji i wyświetleń, raport oferuje pogłębione spojrzenie na to, jak specyfika urządzenia może wpływać na interakcje i zaangażowanie użytkownika. Wykres liniowy pozwala śledzić te metryki w czasie, podkreślając wskaźniki takie jak sesje na użytkownika, wyświetlenia na sesję oraz średni czas trwania sesji. Zwracając uwagę na współczynnik odrzuceń, można zidentyfikować potencjalne problemy z dostępnością lub kompatybilnością na różnych urządzeniach. Te wglądy są niezbędne dla strategii marketingowych, które dążą do optymalizacji treści i funkcjonalności dla użytkowników różnych urządzeń, poprawiając w ten sposób ogólne doświadczenie użytkownika, zwiększając lojalność i wspierając wyższe stawki konwersji w różnorodnym środowisku cyfrowym.

Nawigacja

Wejdź do „Biblioteki raportów” -> znajdź raport „Audience Overview” -> kliknij w ikonę „Więcej” po prawej stronie nazwy raportu -> kliknij „Utwórz kopię” -> wybierz poniższe dane w konfiguracji:

Wymiary:

 • Kategoria urządzenia (Domyślny)
 • Model urządzenia
 • System operacyjny i wersje
 • Rozdzielczość ekranu

Metryki:

 • Całkowita liczba użytkowników
 • Użytkownicy (Aktywni użytkownicy)
 • Nowi użytkownicy
 • Powracający użytkownicy
 • Sesje
 • Sesje na użytkownika
 • Wyświetlenia
 • Wyświetlenia na użytkownika
 • Wyświetlenia na sesję
 • Średni czas trwania sesji
 • Współczynnik odrzuceń

Wykresy:

 • Wykres liniowy

Raporty -> Audience -> Audience Overview Devices

7. raport universal analytics odbiorcy przeglad urzadzenia w google analytics 4
7. Raport Universal Analytics Odbiorcy Przeglad Urzadzenia w Google Analytics 4

UA Odbiorcy -> Eksplorator użytkownika w GA4

Raport wykorzystuje zaawansowane techniki eksploracji do głębszego zrozumienia indywidualnych ścieżek i zachowań użytkowników na platformie online. Dzięki wymiarom takim jak efektywny identyfikator użytkownika i nazwa strumienia, w połączeniu z kluczowymi metrykami, w tym liczbą zdarzeń, sesji, średnim czasem trwania sesji, współczynnikiem odrzuceń, współczynnikiem konwersji w sesji oraz konwersjami, ten raport oferuje szczegółowe spojrzenie na unikalne interakcje użytkowników. Metoda Eksploratora zachowania użytkownika umożliwia firmom nie tylko zrozumienie, jak użytkownicy nawigują i wchodzą w interakcje z treściami, ale także identyfikację kluczowych punktów konwersji i barier na indywidualnych ścieżkach użytkowników. Te dogłębne analizy są niezbędne do optymalizacji indywidualnych doświadczeń użytkownika, personalizacji ścieżek konwersji i maksymalizacji ogólnej skuteczności strategii marketingowych online przez zrozumienie i reagowanie na unikalne potrzeby i zachowania każdego użytkownika.

Nawigacja

Wejdź do sekcji „Eksplorowanie” -> w części „Rozpocznij nową eksplorację” kliknij szablon „Eksplorator zachowania użytkownika” -> wybierz poniższe dane w konfiguracji:

Wymiary (Wiersze):

 • Efektywny identyfikator użytkownika
 • Nazwa strumienia

Metryki (Wartości):

 • Liczba zdarzeń
 • Sesje
 • Średni czas trwania sesji
 • Współczynnik odrzuceń
 • Współczynnik konwersji w sesji
 • Konwersje

Metoda:

 • Eksplorator zachowania użytkownika

Eksplorowanie -> Audience User Explorer

8. raport universal analytics odbiorcy eksplorator uzytkownika w google analytics 4
8. Raport Universal Analytics Odbiorcy Eksplorator Uzytkownika w Google Analytics 4

UA Odbiorcy -> Dane demograficzne w GA4

Raport stanowi narzędzie umożliwiające marketerom online głębokie zrozumienie i segmentację ich publiczności. Wykorzystując wymiary takie jak wiek, płeć i zainteresowania, w połączeniu z metrykami obejmującymi całkowitą liczbę użytkowników, aktywnych i nowych użytkowników, sesje, współczynnik odrzuceń, wyświetlenia na sesję, średni czas trwania sesji, współczynnik konwersji w sesji oraz konwersje, przedsiębiorcy są w stanie dokładnie profilować swoją publiczność. Ten raport nie tylko ilustruje, jak różne segmenty demograficzne wchodzą w interakcję z marką online, ale także identyfikuje, które grupy demograficzne mają największy wskaźnik zaangażowania i konwersji. Wykres liniowy umożliwia analizę trendów w czasie, podkreślając kluczowe wzorce i możliwości. Te wglądy są nieocenione dla strategii marketingowych, które dążą do personalizacji treści, reklam i ofert produktów, by lepiej rezonować z określonymi grupami odbiorców, zwiększając tym samym skuteczność działań marketingowych i ROI.

Nawigacja

Wejdź do „Biblioteki raportów” -> nad listą raportów kliknij „Utwórz nowy raport” -> wybierz poniższe dane w konfiguracji:

Wymiary:

 • Wiek (Domyślny)
 • Płeć
 • Zainteresowania

Metryki:

 • Całkowita liczba użytkowników
 • Użytkownicy (Aktywni użytkownicy)
 • Nowi użytkownicy
 • Sesje
 • Współczynnik odrzuceń
 • Wyświetlenia na sesję
 • Średni czas trwania sesji
 • Współczynnik konwersji w sesji
 • Konwersje

Wykresy:

 • Wykres liniowy

Raporty -> Audience -> Audience Demographics

9. raport universal analytics odbiorcy dane demograficzne w google analytics 4
9. Raport Universal Analytics Odbiorcy Dane Demograficzne w Google Analytics 4

UA Odbiorcy -> Dane geograficzne w GA4

Ten raport to narzędzie dla strategów marketingu online dostarczające wnikliwej analizy na temat geograficznego rozmieszczenia i zachowań użytkowników. Korzystając z wymiarów, takich jak kod języka, język, miasto, kraj, region i subkontynent, oraz metryk, w tym całkowitej liczby użytkowników, aktywnych i nowych użytkowników, sesji, współczynnika odrzuceń, wyświetleń na sesję, średniego czasu trwania sesji, współczynnika konwersji w sesji oraz konwersji, marketerzy mogą zyskać klarowny obraz, skąd pochodzą ich użytkownicy i jak interakcje te przekładają się na wyniki biznesowe. Prezentacja danych na wykresie liniowym dodatkowo ułatwia zrozumienie trendów i wzorców związanych z konkretnymi lokalizacjami. Informacje te są niezbędne do tworzenia zlokalizowanych kampanii reklamowych, dostosowywania treści do preferencji lokalnych odbiorców oraz optymalizacji strategii wejścia na nowe rynki w celu maksymalizacji zaangażowania i konwersji.

Nawigacja

Wejdź do „Biblioteki raportów” -> nad listą raportów kliknij „Utwórz nowy raport” lub znajdź raport „Audience Demographics” -> kliknij w ikonę „Więcej” po prawej stronie nazwy raportu -> kliknij „Utwórz kopię” -> wybierz poniższe dane w konfiguracji:

Wymiary:

 • Kod języka (Domyślny)
 • Język
 • Miasto
 • Kraj
 • Region
 • Subkontynent

Metryki:

 • Całkowita liczba użytkowników
 • Użytkownicy (Aktywni użytkownicy)
 • Nowi użytkownicy
 • Sesje
 • Współczynnik odrzuceń
 • Wyświetlenia na sesję
 • Średni czas trwania sesji
 • Współczynnik konwersji w sesji
 • Konwersje

Wykresy:

 • Wykres liniowy

Raporty -> Audience -> Audience Geo

10. raport universal analytics odbiorcy dane geograficzne w google analytics 4
10. Raport Universal Analytics Odbiorcy Dane Geograficzne w Google Analytics 4

UA Odbiorcy -> Ruch mobilny w GA4

Raport jest kluczowy dla firm online, które chcą zrozumieć i zoptymalizować doświadczenia użytkowników mobilnych. Wykorzystując dane takie jak przeglądarka, system operacyjny, kategoria urządzenia, model urządzenia, system operacyjny i wersja oraz rozdzielczość ekranu, strategowie marketingu są w stanie uzyskać dogłębne informacje o profilach użytkowników mobilnych. Metryki obejmujące całkowitą liczbę użytkowników, aktywnych i nowych użytkowników, sesje, współczynnik odrzuceń, wyświetlenia na sesję, średni czas trwania sesji, współczynnik konwersji w sesji oraz konwersje, dostarczają istotnych danych, które pomagają w identyfikacji zachowań, preferencji i możliwych obszarów poprawy dla tej dynamicznie rosnącej demografii. Wizualizacja tych danych za pomocą wykresu liniowego pozwala na łatwe śledzenie trendów i ewaluowanie efektywności kampanii, co jest niezbędne do skutecznego kształtowania strategii mobilnej i zwiększania zaangażowania oraz konwersji w środowisku mobilnym.

Nawigacja

Wejdź do „Biblioteki raportów” -> nad listą raportów kliknij „Utwórz nowy raport” lub znajdź raport „Audience Demographics” -> kliknij w ikonę „Więcej” po prawej stronie nazwy raportu -> kliknij „Utwórz kopię” -> wybierz poniższe dane w konfiguracji:

Wymiary:

 • Przeglądarka (Domyślny)
 • System operacyjny
 • Kategoria urządzenia
 • Model urządzenia
 • System operacyjny i wersja
 • Rozdzielczość ekranu

Metryki:

 • Całkowita liczba użytkowników
 • Użytkownicy (Aktywni użytkownicy)
 • Nowi użytkownicy
 • Sesje
 • Współczynnik odrzuceń
 • Wyświetlenia na sesję
 • Średni czas trwania sesji
 • Współczynnik konwersji w sesji
 • Konwersje

Wykresy:

 • Wykres liniowy

Raporty -> Audience -> Audience Tech/Mobile

11. raport universal analytics odbiorcy ruch mobilny w google analytics 4
11. Raport Universal Analytics Odbiorcy Ruch Mobilny w Google Analytics 4

UA Odbiorcy -> Zachowanie: Nowi a Powracający w GA4

Raport zawiera zestaw danych, który rozróżnia użytkowników na nowych i istniejących, pozwala firmom na głęboką eksplorację i porównanie kluczowych metryk, takich jak całkowita liczba użytkowników, aktywni użytkownicy, liczba sesji, współczynnik odrzuceń, wyświetlenia na sesję, średni czas trwania sesji, współczynnik konwersji w sesji oraz konwersje. Takie podejście umożliwia biznesom online nie tylko zrozumienie, które strategie marketingowe skutecznie przyciągają nowych klientów, ale także które elementy zachęcają do powrotu na stronę, promując lojalność. Eksploracja swobodna tych danych pozwala na odkrywanie ukrytych wzorców zachowań użytkowników i umożliwia dostosowanie strategii marketingowych dla optymalizacji zaangażowania użytkowników i maksymalizacji ROI.

Nawigacja

Wejdź do sekcji „Eksplorowanie” -> w części „Rozpocznij nową eksplorację” kliknij „Pusty” szablon -> wybierz poniższe dane w konfiguracji:

Wymiary (Wiersze):

 • Nowy/istniejący

Metryki (Wartości):

 • Całkowita liczba użytkowników
 • Aktywni użytkownicy
 • Sesje
 • Współczynnik odrzuceń
 • Wyświetlenia na sesję
 • Średni czas trwania sesji
 • Współczynnik konwersji w sesji
 • Konwersje

Metoda:

 • Eksploracja swobodna

Eksplorowanie -> Audience Behaviour

12. raport universal analytics odbiorcy zachowanie w google analytics 4
12. Raport Universal Analytics Odbiorcy Zachowanie w Google Analytics 4

UA Odbiorcy -> Przepływ użytkowników w GA4

Raport wykorzystujący wymiary takie jak nazwa zdarzenia, tytuł strony i nazwa ekranu, a także ścieżka strony i klasa ekranu, pozwala firmom na dogłębną analizę ścieżek, którymi klienci poruszają się przez stronę. Dzięki podziałowi według kraju oraz metrykom takim jak całkowita liczba użytkowników, aktywni użytkownicy i liczba zdarzeń, przedsiębiorstwa mogą lepiej zrozumieć, które treści przyciągają uwagę, a które prowadzą do opuszczenia strony. Eksploracja sekwencji ścieżki umożliwia identyfikację trendów w przepływach ruchu, wskazując na możliwości usprawnienia ścieżek konwersji i optymalizację treści, co prowadzi do zwiększenia zaangażowania użytkowników i konwersji.

Nawigacja

Wejdź do sekcji „Eksplorowanie” -> w części „Rozpocznij nową eksplorację” kliknij „Pusty” szablon -> wybierz poniższe dane w konfiguracji:

Typ węzła:

 • Nazwa zdarzenia
 • Tytuł strony i nazwa ekranu
 • Tytuł strony i klasa ekranu
 • Ścieżka strony i klasa ekranu

Wymiary (Podział):

 • Kraj

Metryki (Wartości):

 • Całkowita liczba użytkowników
 • Aktywni użytkownicy
 • Liczba zdarzeń

Metoda:

 • Eksploracja sekwencji ścieżki

Eksplorowanie -> Audience User Flow

13. raport universal analytics przeplyw uzytkownikow w google analytics 4
13. Raport Universal Analytics Przeplyw Uzytkownikow w Google Analytics 4

Tym raportem kończymy omawianie sposobów na odtworzenie w Google Analytics 4 raportów standardowych UA z sekcji Odbiorcy. Obserwuj nasze media społecznościowe i nie przegap kolejnych artykułów z tego cyklu, w których przejdziemy przez kolejne sekcje: Pozyskanie, Zachowanie i Konwersje.

Skontaktuj się z nami

Previous Post
Next Post