avatar of tomasz michniewicz

Tomasz Michniewicz

Head of UX w Inifnity Group
UX w fazie Discovery: klucz do sukcesu cyfrowych projektów

UX w fazie Discovery: klucz do sukcesu cyfrowych projektów

Wydzielona faza discovery coraz częściej staje się nieodzownym elementem efektywnego procesu tworzenia produktów cyfrowych. Korzyści płynące z przeprowadzenia tej fazy i jej wpływ na realne zrozumienie wyzwania projektowego są nie do przecenienia. Na poziomie strategicznym warto wymienić chociażby:  Zrozumienie kluczowego problemu lub wyzwania, przed jakim stoimy.  Zrozumienie kontekstu użytkowników, biznesu, technologii.  Opracowanie spójnej wizji docelowego…

Summary